Čtvrtek, Leden 18 2018

   
Kvalifikační kurz pro PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
26/10/2017 - 08:30 - 26/01/2018 - 16:00
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kvalifikační kurz k získání kvalifikace Pracovník v sociálních službách (akreditovaný v souladu se zákonem č. 108 / 2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505 / 2006 Sb., s přihlédnutím k návrhu metodického výkladu - podkladu pro úpravu této vyhlášky). Absolvent může vykonávat přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb, základní výchovnou nepedagogickou činnost, pečovatelskou činnost v domácnosti osoby a pod dohledem sociálního pracovníka i činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

ROZSAH KURZU: 156h. (z toho 40h. praxe a 116h. výuky).

Kurz bude probíhat ve čtvrtky a pátky od 8,30 do 16,00.

 
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
26/10/2017 - 08:30 - 26/01/2018 - 16:00
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kvalifikační kurz k získání kvalifikace Pracovník v sociálních službách (akreditovaný v souladu se zákonem č. 108 / 2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505 / 2006 Sb., s přihlédnutím k návrhu metodického výkladu - podkladu pro úpravu této vyhlášky). Absolvent může vykonávat přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb, základní výchovnou nepedagogickou činnost, pečovatelskou činnost v domácnosti osoby a pod dohledem sociálního pracovníka i činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Rozsah kurzu: 156h (116h výuka a 40 h praxe).

Cena kurzu: 8000 Kč.

 
Before 09:30
16/01/2018 - 09:00 - 18/01/2018 - 16:30
Institut Bernarda Bolzana, Křemencova 8, Praha 1

Účastníci kurzu budou seznámeni se základními principy zákona o sociálních službách a povinnostmi poskytovatele jako základního rámce standardů kvality sociálních služeb. Dále se seznámí s oblastmi poskytování sociální služby, které jsou upraveny standardy kvality sociálních služeb, se základními principy kvality sociálních služeb a jejich naplňování ve vztahu k druhu služby.

Kurz je dvoudenní; jeho první část probíhá dne 16.1. 2018 a druhá část dne 18.1. 2018. Výuka začíná vždy v 9.00 a končí v 16.30.

Přednáší renomovaná lektorka Bc. Vladislava Stehlíková.

Cena kurzu je 3 800,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení, vč. oběda, je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/

 
09:30
18/01/2018 -
09:30 - 15:00
Hotel Albatros Vita, Skuherského 4, České Budějovice

Účastníci kurzu se seznámí s dílčí legislativou upravující problematiku sociálních a peněžitých dávek určených osobám se zdravotním postižením. Předmětem semináře bude vedle postižení účelu předmětných dávek především vlastní uplatňování dávek pro osoby se zdravotním postižením v praxi od roku 2017, dle zákona č.329/2011 Sb., a dalších souvisejících právních předpisů k uvedenému zákonu. 

Přednáší lektorka Mgr. Monika Heczková.

Cena kurzu je 1850,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení vč. oběda je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/