Čtvrtek, Listopad 23 2017

   
Program pro blízké nebo příbuzné lidí s duš.onemocněním
21/09/2017 - 17:00 - 07/12/2017 - 18:30
Centrum Břevnov, Fokus Praha - Meziškolská 2, Praha 6 - 169 00

10 setkání cyklu pro rodinné příslušníky lidí s duševním onemocněním. Ve čtvrtky v podvečer - možno chodit na celý běh nebo jen na některá setkání. Cílem je získat informace o duš. nemoci (každé setkání bude mít určité téma), sdílet starosti i radosti, dostat podporu a porozumění, najít dobrý způsob komunikace v rodině.

Můžete přijít jednotlivě nebo více lidí z rodiny nebo přátel a můžete přijít i společně přímo se svým blízkým, který se s duševním onemocněním léčí / neléčí.

 
Skupinová setkání pro blízké onkologických pacientů
11/10/2017 - 18:30 - 13/12/2017 - 20:00
Amelie, Šaldova 15, Praha 8 - Karlín

Přihlašujte se na skupinová setkání určená pro blízké a příbuzné lidí s onkologickým onemocněním.
Konají se každou středu od 18.30 do 20.00 hodin,
v období od 11.10.2017 do 13.12.2017 (celkem 10 setkání).
 

 
Kvalifikační kurz pro PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
26/10/2017 - 08:30 - 26/01/2018 - 16:00
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kvalifikační kurz k získání kvalifikace Pracovník v sociálních službách (akreditovaný v souladu se zákonem č. 108 / 2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505 / 2006 Sb., s přihlédnutím k návrhu metodického výkladu - podkladu pro úpravu této vyhlášky). Absolvent může vykonávat přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb, základní výchovnou nepedagogickou činnost, pečovatelskou činnost v domácnosti osoby a pod dohledem sociálního pracovníka i činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

ROZSAH KURZU: 156h. (z toho 40h. praxe a 116h. výuky).

Kurz bude probíhat ve čtvrtky a pátky od 8,30 do 16,00.

 
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
26/10/2017 - 08:30 - 26/01/2018 - 16:00
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kvalifikační kurz k získání kvalifikace Pracovník v sociálních službách (akreditovaný v souladu se zákonem č. 108 / 2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505 / 2006 Sb., s přihlédnutím k návrhu metodického výkladu - podkladu pro úpravu této vyhlášky). Absolvent může vykonávat přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb, základní výchovnou nepedagogickou činnost, pečovatelskou činnost v domácnosti osoby a pod dohledem sociálního pracovníka i činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Rozsah kurzu: 156h (116h výuka a 40 h praxe).

Cena kurzu: 8000 Kč.

 
Domov je doma - raná péče objektivem fotografů Jindřicha Mynaříka a Jiřího Tvaroha
08/11/2017 - 17:00 - 14/12/2017 - 18:00
Knihovna Jabok

Knihovna Jabok a Společnost pro ranou péči  zvou na vernisáž  výstavy Domov je doma  - raná péče objektivem fotografů  Jindřicha Mynaříka a Jiřího Tvaroha ve středu 8. listopadu 2017 v 17 hodin v Knihovně Jabok.

 
09:00
23/11/2017 -
09:00 - 16:30
Praha

Náplň kurzu:
- vše souvisí se vším - neurovývoj z pohledu interaktivního a navzájem 
  závislého fungování
- význam výživy a optimálního vnitřního prostředí
- vlivy vnitřního a vnějšího prostředí na učení a na kvalitu našeho života
- vliv stresu na proces učení a kvalitu života
- jak omezit stres - známky stresu a koncept jemného posilování (Gentle
  Enhancement®)
- chování je komunikace – co nám chování říká o fungování
  neurovývojových systémů – hledání kořenů obtíží
- pochopení pomáhá vytvářet prostor pro respekt, akceptaci a důvěru
- jak priority pozornosti (například potřeba bezpečí, jistoty a pohodlí)
  ovlivňují učení a náš každodenní život
- strategie, kompenzační mechanizmy a aktivity, které mohou podpořit
  organizaci nervového systémů a proces učení
  o HANDLE aktivity – 5 rytmických organizovaných aktivit
  o přizpůsobení aktivit individuálním potřebám, schopnostem a věku

Součástí budou také videa a příběhy ilustrující využití HANDLE přístupu.

Přednášející: Jana a Paul Baptie jsou HANDLE instruktoři a praktici. Od roku 2007 pracují na šíření HANDLE přístupu v České republice a v Evropě. Pracují s klienty
s nejrůznějšími neurovývojovými obtížemi, organizují kurzy a vyučují HANDLE kurzy stupeň 1 a 2.

 
23/11/2017 -
09:00 - 16:30
DA Praha, Belgická 22, Praha 2

Jednodenní kurz (8 hodin), akreditace MPSV.

Jak pracovat s agresivním klientem? Tuto otázku řeší většina pracovníků z oblasti preventivních sociálních služeb. Agrese na straně klientů je jednak nepříjemná a negativně ovlivňuje klima poskytované služby, jednak může být i nebezpečná jak pro pracovníky, tak i pro ostatní klienty.

Těžiště kurzu, který vede lektor se zkušeností v nízkoprahovém zařízení, spočívá v nácviku řešení praktických modelových situací a ve sdílení dobré praxe ze služeb prevence.