Úterý, Listopad 21 2017

   
Program pro blízké nebo příbuzné lidí s duš.onemocněním
21/09/2017 - 17:00 - 07/12/2017 - 18:30
Centrum Břevnov, Fokus Praha - Meziškolská 2, Praha 6 - 169 00

10 setkání cyklu pro rodinné příslušníky lidí s duševním onemocněním. Ve čtvrtky v podvečer - možno chodit na celý běh nebo jen na některá setkání. Cílem je získat informace o duš. nemoci (každé setkání bude mít určité téma), sdílet starosti i radosti, dostat podporu a porozumění, najít dobrý způsob komunikace v rodině.

Můžete přijít jednotlivě nebo více lidí z rodiny nebo přátel a můžete přijít i společně přímo se svým blízkým, který se s duševním onemocněním léčí / neléčí.

 
Skupinová setkání pro blízké onkologických pacientů
11/10/2017 - 18:30 - 13/12/2017 - 20:00
Amelie, Šaldova 15, Praha 8 - Karlín

Přihlašujte se na skupinová setkání určená pro blízké a příbuzné lidí s onkologickým onemocněním.
Konají se každou středu od 18.30 do 20.00 hodin,
v období od 11.10.2017 do 13.12.2017 (celkem 10 setkání).
 

 
Kvalifikační kurz pro PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
26/10/2017 - 08:30 - 26/01/2018 - 16:00
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kvalifikační kurz k získání kvalifikace Pracovník v sociálních službách (akreditovaný v souladu se zákonem č. 108 / 2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505 / 2006 Sb., s přihlédnutím k návrhu metodického výkladu - podkladu pro úpravu této vyhlášky). Absolvent může vykonávat přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb, základní výchovnou nepedagogickou činnost, pečovatelskou činnost v domácnosti osoby a pod dohledem sociálního pracovníka i činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

ROZSAH KURZU: 156h. (z toho 40h. praxe a 116h. výuky).

Kurz bude probíhat ve čtvrtky a pátky od 8,30 do 16,00.

 
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
26/10/2017 - 08:30 - 26/01/2018 - 16:00
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kvalifikační kurz k získání kvalifikace Pracovník v sociálních službách (akreditovaný v souladu se zákonem č. 108 / 2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505 / 2006 Sb., s přihlédnutím k návrhu metodického výkladu - podkladu pro úpravu této vyhlášky). Absolvent může vykonávat přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb, základní výchovnou nepedagogickou činnost, pečovatelskou činnost v domácnosti osoby a pod dohledem sociálního pracovníka i činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Rozsah kurzu: 156h (116h výuka a 40 h praxe).

Cena kurzu: 8000 Kč.

 
09:00
21/11/2017 -
09:00 - 16:00
Kubánské náměstí 11, Praha 10
  • Rádi byste zlepšili komunikaci mezi Vámi a zrakově postiženým klientem?
  • Chcete odbourat komunikační bariéry, které stojí mezi Vámi a nevidomým člověkem?
  • Nevíte, jak nevidomého oslovit a nabídnout mu pomoc? Chtěli byste poznat, jaké pomůcky pomáhají nevidomým a slabozrakým? 

Kurz je akreditován MPSV: 2014/1354-PC/SP/VP/PP a MV: AK/PV-145/2015

http://www.ozpakademie.cz/kurzy-o-hendikepech/specifika-komunikace-s-nevidomymi-a-slabozrakymi-v-praxi

 
21/11/2017 -
09:00 - 15:00
Hotel Imperial, Tyršova 6, Ostrava 2

Kurz je určen pro všechny pracovníky provádějící základní sociální poradenství v rámci poskytování sociálních služeb a úředníky sociálních odborů, kteří vykonávají sociální práci.

Kurz má osvětlit pracovníkům principy výpočtu sociálních dávek a poukázat na možnosti ovlivnění výše těchto dávek. Na co si dát pozor a jak pracovat s podklady k výpočtům sociálních dávek. Zároveň má kurz poukázat na účelovost využívání těchto dávek.
U posluchačů se předpokládá základní znalost sociálního systému a jednotlivých sociálních dávek.

Výklad je též zaměřen např. na to, jak správně přiznat a ovlivnit výpočet invalidního důchodu (i ve sporných případech), nebo co dělat, když nevychází výplata nebo je důchod příliš nízký, jak si mají ženy pohlídat lepší výpočet starobního důchodu apod.

Přednáší renomovaná lektorka Mgr. Radka Pešlová.

Cena kurzu je 1850,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení, vč. oběda, je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/