Čtvrtek, Listopad 9 2017

   
Program pro blízké nebo příbuzné lidí s duš.onemocněním
21/09/2017 - 17:00 - 07/12/2017 - 18:30
Centrum Břevnov, Fokus Praha - Meziškolská 2, Praha 6 - 169 00

10 setkání cyklu pro rodinné příslušníky lidí s duševním onemocněním. Ve čtvrtky v podvečer - možno chodit na celý běh nebo jen na některá setkání. Cílem je získat informace o duš. nemoci (každé setkání bude mít určité téma), sdílet starosti i radosti, dostat podporu a porozumění, najít dobrý způsob komunikace v rodině.

Můžete přijít jednotlivě nebo více lidí z rodiny nebo přátel a můžete přijít i společně přímo se svým blízkým, který se s duševním onemocněním léčí / neléčí.

 
Skupinová setkání pro blízké onkologických pacientů
11/10/2017 - 18:30 - 13/12/2017 - 20:00
Amelie, Šaldova 15, Praha 8 - Karlín

Přihlašujte se na skupinová setkání určená pro blízké a příbuzné lidí s onkologickým onemocněním.
Konají se každou středu od 18.30 do 20.00 hodin,
v období od 11.10.2017 do 13.12.2017 (celkem 10 setkání).
 

 
Domov sv. Karla Boromejského nabízí pracovní pozici fyzioterapeuta
12/10/2017 - 08:42 - 12/11/2017 - 08:42
Domov sv. Karla Boromejského, K Šancím 50/6, Praha - Řepy

Domov sv. Karla Boromejského v Praze - Řepích www.domovrepy.cz přijme FYZIOTERAPEUTA (muže i ženu).  Požadujeme příslušné vzdělání a vztah k seniorům. Nabízíme pěkné prostředí a dobrý tým. Životopisy, prosím, zasílejte na: konsolata@domovrepy.cz.

 
Kvalifikační kurz pro PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
26/10/2017 - 08:30 - 26/01/2018 - 16:00
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kvalifikační kurz k získání kvalifikace Pracovník v sociálních službách (akreditovaný v souladu se zákonem č. 108 / 2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505 / 2006 Sb., s přihlédnutím k návrhu metodického výkladu - podkladu pro úpravu této vyhlášky). Absolvent může vykonávat přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb, základní výchovnou nepedagogickou činnost, pečovatelskou činnost v domácnosti osoby a pod dohledem sociálního pracovníka i činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

ROZSAH KURZU: 156h. (z toho 40h. praxe a 116h. výuky).

Kurz bude probíhat ve čtvrtky a pátky od 8,30 do 16,00.

 
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
26/10/2017 - 08:30 - 26/01/2018 - 16:00
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kvalifikační kurz k získání kvalifikace Pracovník v sociálních službách (akreditovaný v souladu se zákonem č. 108 / 2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505 / 2006 Sb., s přihlédnutím k návrhu metodického výkladu - podkladu pro úpravu této vyhlášky). Absolvent může vykonávat přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb, základní výchovnou nepedagogickou činnost, pečovatelskou činnost v domácnosti osoby a pod dohledem sociálního pracovníka i činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Rozsah kurzu: 156h (116h výuka a 40 h praxe).

Cena kurzu: 8000 Kč.

 
kurz Individuální plánování zaměřené na člověka - Praha
07/11/2017 - 09:30 - 21/11/2017 - 16:30
DA Praha, Belgická 22, Praha 2

Individuálně plánovat dnes potřebují umět všichni pracovníci, kteří pracují přímo s klienty. Sestavit kvalitní individuální plán, který je funkční a vychází z konkrétních potřeb a cílů každého klienta, není vždy snadné. Ne vždy klienti vyjadřují své potřeby zřetelně a přímo. V kurzu s námi najdete odpověď na to, proč plánovat, jak plánovat s různými klienty, jak sestavit akční plán a jak hodnotit, zda jste s klientem dosáhli stanovených cílů.

Kurz je zaměřen do praxe. Je rozdělen do dvou oddělených částí – 1.den se účastníci učí, jak se na klienta dívat a jak zjišťovat jeho potřeby, přání a cíle. Z tohoto dne odjíždějí se zadáním, aby si vybrali jednoho ze svých klientů na pracovišti a s využitím toho, co se v kurzu naučili, zjistili jeho konkrétní přání a cíle. S těmito (anonymizovanými) informacemi, pak 2. den kurzu pod vedením lektorky sestavují konkrétní individuální plán, který mohou využít ve své další práci.

 
Domov je doma - raná péče objektivem fotografů Jindřicha Mynaříka a Jiřího Tvaroha
08/11/2017 - 17:00 - 14/12/2017 - 18:00
Knihovna Jabok

Knihovna Jabok a Společnost pro ranou péči  zvou na vernisáž  výstavy Domov je doma  - raná péče objektivem fotografů  Jindřicha Mynaříka a Jiřího Tvaroha ve středu 8. listopadu 2017 v 17 hodin v Knihovně Jabok.

 
09:00
09/11/2017 -
09:00 - 16:30
Český Těšín

Náplň kurzu:
- vše souvisí se vším - neurovývoj z pohledu interaktivního a navzájem
  závislého fungování
- význam výživy a optimálního vnitřního prostředí
- vlivy vnitřního a vnějšího prostředí na učení a na kvalitu našeho života
- vliv stresu na proces učení a kvalitu života
- jak omezit stres - známky stresu a koncept jemného posilování (Gentle
  Enhancement®)
- chování je komunikace – co nám chování říká o fungování
  neurovývojových systémů – hledání kořenů obtíží
- pochopení pomáhá vytvářet prostor pro respekt, akceptaci a důvěru
- jak priority pozornosti (například potřeba bezpečí, jistoty a pohodlí)
  ovlivňují učení a náš každodenní život
· strategie, kompenzační mechanizmy a aktivity, které mohou podpořit
  organizaci nervového systémů a proces učení
    o HANDLE aktivity – 5 rytmických organizovaných aktivit
    o přizpůsobení aktivit individuálním potřebám, schopnostem a věku
Součástí budou také videa a příběhy ilustrující využití HANDLE přístupu.

Přednášející: Jana a Paul Baptie jsou HANDLE instruktoři a praktici. Od roku 2007 pracují na šíření HANDLE přístupu v České republice a v Evropě. Pracují s klienty s nejrůznějšími neurovývojovými obtížemi, organizují kurzy a vyučují HANDLE kurzy stupeň 1 a 2.

 
09/11/2017 -
09:00 - 16:30
DA Praha, Belgická 22, Praha 2

Jednodenní kurz (8 hodin), akreditace MPSV.

Porady jsou nezbytnou součástí pracovního života nejen v sociálních službách. Díky dobře vedené poradě mohou pracovníci sdílet důležité informace, předávat si důležité informace o klientech, společně nastavovat práci s klientem, týmově řešit pracovní problémy a rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy na pracovišti, což vede ke zvyšování celkové efektivity týmu a kvalitě služby ve vztahu ke klientům. Navzdory tomu ale mnohé porady v praxi zdaleka nevyužívají svůj potenciál a často jsou pracovníky vnímány jako ztráta času, vedou k frustracím, demotivaci a k poškozování pracovních vazeb. Na kurzu, který vede zkušená lektorka s vlastní manažerskou praxí, si účastníci ujasní, jak by měla vypadat efektivní porada, jak takovou poradu připravit a jak ji vést. Seznámí se s typologií účastníků porad a dozvědí se, jak reagovat v nejčastějších náročných situacích, které mohou při poradách nastat, aby se porady staly efektivním nástrojem řízení a motivace zaměstnanců.