Úterý, Září 19 2017

   
BAZAR oblečení ve prospěch nemocných cystickou fibrózou
15/09/2017 - 09:00 - 20/10/2017 - 19:00
ČSOB Inspirace, Jungmannovo nám. 767, Praha 1

CF BAZAR - charitativní bazar dámského oblečení a doplňků, 20.října 2017 11:00 - 19:00, ČSOB Inspirace, Jungmannovo nám. 767, Praha 1, první patro. Výtěžek akce bude využit ve prospěch pacientů se vzácným onemocněním cystická fibróza.

 
Domov sv. Karla Boromejského nabízí pracovní pozici vedoucí denního stacionáře
18/09/2017 - 16:13 - 31/10/2017 - 16:13
Domov sv. Karla Boromejského, K Šancím 50/6, Praha - Řepy

Domov sv. Karla Boromejského přijme soc. pracovnici/pracovníka na pozici vedoucí denního stacionáře

 
09:00
19/09/2017 -
09:00 - 17:00
Fosa, o. p. s., Filipova 2013/3, Praha 4 - Chodov

Kurz je určen pracovníkům poskytujícím sociální služby dospělým nebo dospívajícím lidem s postižením, kteří potřebují umět reagovat na konkrétní zakázky klientů v oblasti sexuality formou osvěty nebo intervence, podmínkou je, že účastník absolvoval předchozí kurz Sexualita a vztahy lidí s postižením 1.

 

 
09:30
19/09/2017 -
09:30 - 15:00
Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494, Hradec Králové

Kurz představuje problematiku výkonu rozhodnutí a exekucí s ohledem na potřeby pracovníků působících v sociální oblasti, na které se obracejí klienti s konkrétním problémem z oblasti exekučního řízení. Cílem kurzu je představit exekuční řízení jako proces, v němž má povinný práva a povinnosti a jak je má uplatnit. Účastníci se seznámí s jednotlivými druhy, způsoby a aspekty výkonu rozhodnutí, dále s problematikou exekučních sporů a se specifiky exekučního řízení podle exekučního řádu. V neposlední řadě budou řešeny otázky obrany proti výkonu rozhodnutí, tedy jak exekucím čelit. Absolvent kurzu bude schopen vysvětlit klientovi podstatu a průběh exekučního řízení, zanalyzovat jeho situaci a navrhnout mu možnosti, jak se v konkrétní situaci zachovat a podle situace mu sepsat základní žádost, návrh na zastavení exekuce pro bezvýslednost nebo ho pak nasměrovat buď na jednání se soudním exekutorem nebo mu doporučit služby advokáta či bezplatné právní porady zaměřené na dluhovou problematiku, aby tak zamezil nejen nepřiměřené majetkové újmě klienta, nárůstu jeho zadlužení a naopak ho včas vedl k řešení jeho dluhové situace, ať už jde o obranu proti neoprávněné exekuci, splátkový kalendář nebo oddlužení. Včas a správným směrem řešená dluhová situace je žádoucí i z pohledu společnosti, neboť je pro společnost levnější než dlouhodobě neřešený problém, který přeroste v sociální zátěž pro společnost jako takovou.

Přednáší JUDr. Lukáš Jícha.

Cena kurzu je 1850,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení, vč. oběda, je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/