Úterý, Září 12 2017

   
Before 10
11/09/2017 - 09:00 - 12/09/2017 - 16:30
DA Praha, Belgická 22, Praha 2

 

Mimořádná letní nabídka: KAŽDÝ DRUHÝ ZA POLOVIC - každý 2. účastník z jedné organizace dostane v tomto termínu slevu 50%!

Jednodenní kurz (8 hodin), akreditace MPSV.

Klienti s mentálním postižením a autismem často nekomunikují standardně nebo nekomunikují vůbec. Nedovedou obvykle o svých problémech mluvit a říci si o pomoc. Psychické problémy těchto klientů je pak těžké identifikovat. Asistenti, kteří pracují s těmito klienty, se nezřídka setkávají se situacemi, kdy klienti reagují nestandardně, až problematicky bez jasných zjevných příčin. Cílem kurzu je seznámit účastníky s tím, jaká specifika mohou nastat v chování takových klientů s úzkostnou a depesivní poruchou, jaké jsou příčiny vzniku těchto poruch a jak na takové klienty reagovat. Kurz vede zkušená lektorka, která je přední odbornicí na psychické problémy osob s mentálním postižením a autismem.

 

 
11/09/2017 - 09:00 - 12/09/2017 - 16:00
Magistrát Hlavního města Prahy

Zveme Vás na 10. Všeoborovou konferenci  s názvem "PŘEŽIJÍ NEVLÁDNÍ ORGANIZACE ROK 2020?", která se koná  11. - 12. 9. 2017 v Praze (Magistrát hl. m. Prahy)
Mariánské náměstí 2/2, 110 00  Praha, Staré Město

Záštitu nad konferencí poskytly 1. místopředsedkyně Senátu Miluše Horská, ministryně Karla
Šlechtová a Michaela Marksová, za hl. m. Prahu převzal záštitu radní Radek Lacko. Na přípravě
konference spolupracujeme s mnoha nevládními organizacemi, s akademickou sférou i veřejnou správou.

Konferenční poplatek dvoudenní konference pro členy ANNO ČR je 500,- Kč, pro nečleny 700,-
Kč. Je možné přihlášení pouze na 1 den dle vlastního výběru, kdy participace a subsidiarita je
na programu dne 11. 9. a financování NNO dne 12. 9. Poplatek pro členy ANNO ČR na 1 den je 300,-
Kč a pro nečleny 400,- Kč.

Přihlašovací formulář na konferenci nalezete zde: goo.gl/T5uX6v

Rádi bychom Vás také pozvali 11. 9. 2017  od 18:00 na společenský večer s hudbou a drobným občerstvením v galerii Gordana Glass (Dušní 15, Praha 1).
Počet míst omezen, rezervace zde: https://goo.gl/forms/J8b1FLqi4uaPPH6I2

Mapka s místem konference i společenským večírkem: https://mapy.cz/s/1ZIEF

Více na www.anno-cr.cz

 
10
12/09/2017 -
10:00 - 15:30
Hotel Baltaci Atrium, Lešetín II/651, Zlín

Kurz je určen především pro sociální pracovníky, kteří s klienty jednají o uzavření smlouvy nebo o změně stávajících smluvních závazků, pro vedoucí sociálních služeb, pro pracovníky stanovující úhradu za soc. službu.  

Kurz má přispět k lepší orientaci v právních předpisech upravující smluvní právo. Zároveň má napomoci pracovníkům v naplňování standardů kvality v rámci péče o klienta a nevystavování se riziku právní odpovědnosti při porušení zákona o sociálních službách a občanského zákoníku.

Přednáší renomovaná lektorka Mgr. Radka Pešlová.

Cena kurzu je 1850,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení, vč. oběda, je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/