Středa, Září 6 2017

   
09:00
06/09/2017 -
09:00 - 16:30
DA Praha, Belgická 22, Praha 2

Mimořádná letní nabídka: KAŽDÝ DRUHÝ ZA POLOVIC - každý 2. účastník z jedné organizace dostane v tomto termínu slevu 50%!

Jednodenní kurz (8 hodin), akreditace MPSV.

Porady jsou nezbytnou součástí pracovního života nejen v sociálních službách. Díky dobře vedené poradě mohou pracovníci sdílet důležité informace, předávat si důležité informace o klientech, společně nastavovat práci s klientem, týmově řešit pracovní problémy a rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy na pracovišti, což vede ke zvyšování celkové efektivity týmu a kvalitě služby ve vztahu ke klientům. Navzdory tomu ale mnohé porady v praxi zdaleka nevyužívají svůj potenciál a často jsou pracovníky vnímány jako ztráta času, vedou k frustracím, demotivaci a k poškozování pracovních vazeb. Na kurzu, který vede zkušená lektorka s vlastní manažerskou praxí, si účastníci ujasní, jak by měla vypadat efektivní porada, jak takovou poradu připravit a jak ji vést. Seznámí se s typologií účastníků porad a dozvědí se, jak reagovat v nejčastějších náročných situacích, které mohou při poradách nastat, aby se porady staly efektivním nástrojem řízení a motivace zaměstnanců.