Čtvrtek, Srpen 17 2017

   
09
17/08/2017 -
09:00 - 16:30
Hotel Green Gondola, Pallova 12, Plzeň

Cílem tohoto kurzu je seznámení účastníků s možnostmi a limity spolupráce mezi orgány sociálně-právní ochrany dětí a poskytovateli sociálních služeb, a to zejména se změřením na oblast služeb sociální prevence. Kurz objasňuje jednotlivé práva a povinnosti účastníků, ve kterých figuruje totožný klient, či rodina. Kurz se dále zabývá možnostmi síťování mezi orgány SPO a poskytovateli sociálních služeb. Důležitým cílem je taktéž získání přehledu o odlišnostech v principech práce s klientem a rozdíly v rámci příslušných standardů upravující činnosti jednotlivých aktérů sociálních politik.

Přednáší lektor Mgr. Ivan Černovský.

Cena kurzu je 1850,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení, vč. oběda, je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/

 
10
17/08/2017 -
10:00 - 15:30
Hotel Baltaci Atrium, Lešetín II/651, Zlín

Kurz nabízí podrobnější rozbor možností příspěvků státní sociální podpory a příspěvků hmotné nouze, přehledně seznamuje účastníky s tím, jaké prostředky stát vyplácí, jakým způsobem a za jakých podmínek. Účastníci se seznámí i s nezbytnými informacemi týkajícími se procesních postupů při vyřizování dávek. Absolvent získané informace bude schopen využít nejen při základním a odborném poradenství klientovi/uživateli, ale bude schopen je aplikovat také ve vztahu k možnostem financování sociálních služeb, kdy klienti/uživatelé přicházejí s nevyřízenými příspěvky a nemají tak prostředky k úhradě služby. Výklad zahrnuje informace o změnách v Hmotné nouzi od 1.2.2017 a 1.6.2017 a o plánovaných změnách v SSP.

Přednáší renomovaná lektorka Mgr. Radka Pešlová.

Cena kurzu je 1850,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení, vč. oběda, je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/