Úterý, Srpen 15 2017

   
09:00
15/08/2017 -
09:00 - 15:00
Penzion Zelená Žába, Hronovická 929, Pardubice

Program je určen sociálním pracovníkům, kteří působí v pobytových zařízeních, jejichž někteří obyvatelé-klienti trpí nedostatkem vlastních finančních prostředků, což může mít, a nezřídka také mívá, negativní dopad nejenom na ně osobně, ale i na hospodaření zařízení, ve kterém pobývají. Pokusíme se nahlédnout pod pokličku exekucí, sociálních dávek, rodinných vztahů a upozorníme na určité postupy, které by situaci mohly ovlivnit a pomoci ji řešit. Pro osoby v exekuci a pobytových zařízeních platí speciální pravidla výpočtů zabavovaných příjmů – i o nich si povíme. Ne každá situace má rychlé řešení, některé nejsou řešitelné vůbec, ale možná zrovna pro Vaše klienty a Vaše zařízení najdeme odpověď nebo pomoc. Pomocí příkladů nalézt možnou pomoc v řešení tíživé finanční situace klientů v pobytových zařízeních - podrobněji viz Program kurzu.

Přednáší renomovaná lektorka Mgr. Radka Pešlová.

Cena kurzu je 1850,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení vč. oběda je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/

 
09:30
15/08/2017 -
09:30 - 15:00
Hotel Albatros Vita, Skuherského 4, České Budějovice

Kurz představuje problematiku výkonu rozhodnutí a exekucí s ohledem na potřeby pracovníků působících v sociální oblasti, na které se obracejí klienti s konkrétním problémem z oblasti exekučního řízení. Cílem kurzu je představit exekuční řízení jako proces, v němž má povinný práva a povinnosti a jak je má uplatnit. Účastníci se seznámí s jednotlivými druhy, způsoby a aspekty výkonu rozhodnutí, dále s problematikou exekučních sporů a se specifiky exekučního řízení podle exekučního řádu. V neposlední řadě budou řešeny otázky obrany proti výkonu rozhodnutí, tedy jak exekucím čelit. Absolvent kurzu bude schopen vysvětlit klientovi podstatu a průběh exekučního řízení, zanalyzovat jeho situaci a navrhnout mu možnosti, jak se v konkrétní situaci zachovat a podle situace mu sepsat základní žádost, návrh na zastavení exekuce pro bezvýslednost nebo ho pak nasměrovat buď na jednání se soudním exekutorem nebo mu doporučit služby advokáta či bezplatné právní porady zaměřené na dluhovou problematiku, aby tak zamezil nejen nepřiměřené majetkové újmě klienta, nárůstu jeho zadlužení a naopak ho včas vedl k řešení jeho dluhové situace, ať už jde o obranu proti neoprávněné exekuci, splátkový kalendář nebo oddlužení. Včas a správným směrem řešená dluhová situace je žádoucí i z pohledu společnosti, neboť je pro společnost levnější než dlouhodobě neřešený problém, který přeroste v sociální zátěž pro společnost jako takovou.

Přednáší JUDr. Lukáš Jícha.

Cena kurzu je 1850,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení, vč. oběda, je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/