Úterý, Srpen 8 2017

   
09:30
08/08/2017 -
09:30 - 17:00
Administrativní a školící centrum, Cejl 73, Brno

Posluchači se obeznámí se způsoby vedení dokumentace, od jednání se zájemcem, uzavírání smlouvy a vedení dokumentace o poskytování až po ukončování poskytování sociální služby. Naučí se získané znalosti aplikovat v praxi vzhledem k druhu služby a cílové skupině. Seznámí se a naučí aplikovat odpovídající legislativní rámec včetně tvorby vnitřních pravidel pro nastavení dokumentace.

Přednáší renomovaný lektor Mgr. Petr Mach. 

Cena kurzu je 1850,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení vč. oběda je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/

 
08/08/2017 -
09:30 - 15:00
Hotel Albatros Vita, Skuherského 4, České Budějovice

Cílem kurzu je seznámení  sociálních  pracovníků a poskytovatelů sociálních služeb s  vybranými právními ustanoveními zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách a jejich aplikací do praxe. Součástí výkladu je velká novela zákona o sociálních službách - v současné době v legislativním procesu; účinnost od 1.1.2018.

Přednáší renomovaná lektorka Mgr. Monika Heczková.

Cena kurzu je 1850,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení, vč. oběda, je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/