Čtvrtek, Červen 22 2017

   
Do práce s Beluškou!
10/04/2017 - 14:46 - 31/07/2017 - 23:55

Projekt podporující zaměstnávání osob se zrakovým postižením na území Středočeského kraje.

 

 

Jste zrakově postižená/ý a zajímá Vás, co nového projekt přináší?

Cílem projektu je Vám zprostředkovat stabilní zaměstnání na míru!

 

1. fáze: „Připravíme Vás na vstup do nového zaměstnání!“

Kvalifikovaný tým specialistů v oblasti zprostředkování zaměstnání pro OZP s Vámi provede individuální pohovor a pracovní diagnostiku. Po vyhodnocení Vašich osobnostních a odborných pracovních předpokladů s Vámi bude hledat reálné možnosti pro Vaše pracovní uplatnění. V rámci projektu máte možnost získat zdarma rekvalifikační či doplňkové vzdělání potřebné pro zvýšení kvalifikace s ohledem na výstupy provedené pracovní diagnostiky.

 

2. fáze: „Připravíme zaměstnavatele na příchod handicapovaného kolegy!“

Zaměstnavatelé zařazení do projektu podstoupí analýzu pracovního místa a zaškolení, aby byli seznámeni s tím, jak ke zrakově handicapovanému kolegovi / kolegyni přistupovat.

 

 

Stručně - co nabízíme?

            - odborné Kariérní poradenství a vyhodnocení Vašich pracovních předpokladů formou Bilanční diagnostiky

            - možnost Rekvalifikačního a doplňkového vzdělání pro zvýšení konkurenceschopnosti a pracovní zařazení na běžný trh práce

            - zprostředkování Pracovního místa

 

 

Pro více informací a jak se zapojit do projektu:

Telefonicky nebo elektronicky nás kontaktovat do 31. 7. 2017:

         Tel.: +420 776 440 884

         E-mail.: info@beluska.cz

 
REMEDIUM Praha: Kurz Technika práce s člověkem v krizi
01/05/2017 - 10:22 - 30/06/2017 - 10:22
Křišťanova 15, Praha 3

Komu je kurz určen: 
Pracovníkům v pomáhajících profesích (zejména sociálním pracovníkům, kurátorům, pracovníkům v sociálních službách, psychologům, lékařům, pedagogům, speciální pedagogům, duchovním apod.), kteří jsou již absolventy některého z kurzů krizové intervence pořádaného naši organizací Remedium Praha a potřebují své znalosti a dovednosti krizové intervence osvěžit nebo prohloubit v reflektujícím a bezpečném prostředí.

Termín kurzu: 
jaro 2017

Uzávěrka přihlášek: bude upřesněno

Rozsah kurzu: 
16 vyučovacích hodin

Cena kurzu: 2.950 Kč

Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH na základě § 57 odst. 1 písmene d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

Cena kurzu nezahrnuje další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s kurzem - např. cestovní náklady, náklady na stravování apod.

Přihlášku naleznete zde

 
Benefiční výstava Nadačního fondu Slunce pro všechny
05/06/2017 - 13:30 - 30/06/2017 - 17:30
OC Central Kladno

Výstava zachycuje činnost všech zařízení Slunce, která se starají o osoby se zdravotním znevýhodněním.

 
REMEDIUM Praha: Manažeři na cestě rozvoje
21/06/2017 - 13:01 - 23/06/2017 - 13:01
Křišťanova 15, Praha 3

Komu je výcvik určen: 
Pracovníkům pomáhajících profesí ve vedoucích pozicích nebo těm, kteří se na vedoucí pozici připravují (sociální pracovníci, psychologové, lékaři, pedagogové, speciální pedagogové, duchovní a další) a splní vstupní požadavky (viz níže)

Zahájení výcviku: 
21. - 23.června 2017

Uzávěrka přihlášek: 
30.dubna 2017

Rozsah výcviku: 

172 hodin = 124 hodin přímé výuky v sedmi setkáních + 48 hodin práce v šesti kolegiálních skupinách 
Po úspěšném absolvování výcviku můžete projít evaluací.

Cena výcviku vč. závěrečné evaluace: 
30.350 Kč 
Cena akreditovaného výcviku osvobozena od DPH na základě § 57 odst. 1 písm. d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb. 
Cena výcviku nezahrnuje vaše další náklady vynaložené v souvislosti s výcvikem - např. cestovní náklady, náklady na přijatou supervizi a na práci v kolegiálních skupinách. 
Náklady na vstupní pohovor hradíte samostatně.

Vstupní rozhovor: 
968 Kč vč. 21% DPH 
Tuto částku platíte jako zájemci o přijetí do výcviku, ať jste či nejste přijati.

Přihlášku naleznete zde

 
09:30