Čtvrtek, Červen 1 2017

   
Do práce s Beluškou!
10/04/2017 - 14:46 - 31/07/2017 - 23:55

Projekt podporující zaměstnávání osob se zrakovým postižením na území Středočeského kraje.

 

 

Jste zrakově postižená/ý a zajímá Vás, co nového projekt přináší?

Cílem projektu je Vám zprostředkovat stabilní zaměstnání na míru!

 

1. fáze: „Připravíme Vás na vstup do nového zaměstnání!“

Kvalifikovaný tým specialistů v oblasti zprostředkování zaměstnání pro OZP s Vámi provede individuální pohovor a pracovní diagnostiku. Po vyhodnocení Vašich osobnostních a odborných pracovních předpokladů s Vámi bude hledat reálné možnosti pro Vaše pracovní uplatnění. V rámci projektu máte možnost získat zdarma rekvalifikační či doplňkové vzdělání potřebné pro zvýšení kvalifikace s ohledem na výstupy provedené pracovní diagnostiky.

 

2. fáze: „Připravíme zaměstnavatele na příchod handicapovaného kolegy!“

Zaměstnavatelé zařazení do projektu podstoupí analýzu pracovního místa a zaškolení, aby byli seznámeni s tím, jak ke zrakově handicapovanému kolegovi / kolegyni přistupovat.

 

 

Stručně - co nabízíme?

            - odborné Kariérní poradenství a vyhodnocení Vašich pracovních předpokladů formou Bilanční diagnostiky

            - možnost Rekvalifikačního a doplňkového vzdělání pro zvýšení konkurenceschopnosti a pracovní zařazení na běžný trh práce

            - zprostředkování Pracovního místa

 

 

Pro více informací a jak se zapojit do projektu:

Telefonicky nebo elektronicky nás kontaktovat do 31. 7. 2017:

         Tel.: +420 776 440 884

         E-mail.: info@beluska.cz

 
REMEDIUM Praha: Kurz Technika práce s člověkem v krizi
01/05/2017 - 10:22 - 30/06/2017 - 10:22
Křišťanova 15, Praha 3

Komu je kurz určen: 
Pracovníkům v pomáhajících profesích (zejména sociálním pracovníkům, kurátorům, pracovníkům v sociálních službách, psychologům, lékařům, pedagogům, speciální pedagogům, duchovním apod.), kteří jsou již absolventy některého z kurzů krizové intervence pořádaného naši organizací Remedium Praha a potřebují své znalosti a dovednosti krizové intervence osvěžit nebo prohloubit v reflektujícím a bezpečném prostředí.

Termín kurzu: 
jaro 2017

Uzávěrka přihlášek: bude upřesněno

Rozsah kurzu: 
16 vyučovacích hodin

Cena kurzu: 2.950 Kč

Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH na základě § 57 odst. 1 písmene d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

Cena kurzu nezahrnuje další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s kurzem - např. cestovní náklady, náklady na stravování apod.

Přihlášku naleznete zde

 
Muzikoterapie pro celostní rozvoj
12/05/2017 - 08:30 - 03/06/2017 - 16:00
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Cílem kurzu je v rámci muzikoterapeutické skupinové práce v sobě aktivizovat zdroje pro překonání možných blokací a nastartovat v sobě procesy pro další celostní rozvoj osobnosti.

Celostní přístup v MT je možný na základě interdisciplinárního pojetí práce s člověkem a skupinou. Skrze metody a techniky muzikoterapie se tedy budeme pokoušet vzájemně propojovat fyziologickou, psychickou, sociální i transcendentální rovinu naší osobnosti. Přínosem reflektování těchto zkušeností a jejich sdílení v bezpečné uzavřené skupině by mělo být lepší porozumění vlastní situaci, vlastním potřebám, vlastnímu příběhu a výzvám, které se před námi objevují.

Více info a přihlášky na: http://www.jabok.cz/cs/dalsi-vzdelavani/muzikoterapie-pro-celostni-rozvoj

 
REMEDIUM Praha: Kurz Úskalí spojená se zvládáním zátěže při výkonu práce v sociálních službách
31/05/2017 - 10:39 - 02/06/2017 - 10:39
Křišťanova 15, Praha 3

Komu je kurz určen: 
Pracovníkům v pomáhajících profesích (z oblasti sociální, zdravotnické, školské, z neziskového sektoru atd.) kteří se ve své práci potkávají s pocity bezmoci, bojují s vyčerpáním a řeší svá etická dilemata ve vztahu ke klientům.

Začátek kurzu: 
31.května - 2.června 2017

Uzávěrka přihlášek: 
26. dubna 2017

Rozsah kurzu: 
48 vyučovacích hodin

Cena kurzu: 
5.940 Kč 

Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH na základě § 57 odst. 1 písmene d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

Cena kurzu nezahrnuje další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s kurzem - např. cestovní náklady, náklady na stravování apod.

Přihlášku naleznete zde

 
REMEDIUM Praha: Úskalí spojená se zvládáním zátěže při výkonu práce v sociálních službách
31/05/2017 - 13:11 - 02/06/2017 - 13:11
Křišťanova 15, Praha 3

Komu je kurz určen: 
Pracovníkům v pomáhajících profesích (z oblasti sociální, zdravotnické, školské, z neziskového sektoru atd.) kteří se ve své práci potkávají s pocity bezmoci, bojují s vyčerpáním a řeší svá etická dilemata ve vztahu ke klientům.

Začátek kurzu: 
31.května - 2.června 2017

Uzávěrka přihlášek: 
26. dubna 2017

Rozsah kurzu: 
48 vyučovacích hodin

Cena kurzu: 
5.940 Kč 

Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH na základě § 57 odst. 1 písmene d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

Cena kurzu nezahrnuje další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s kurzem - např. cestovní náklady, náklady na stravování apod.

Přihlášku nazelznete zde

 
09
01/06/2017 -
09:00 - 14:30
Institut Bernarda Bolzana, Křemencova 8, Praha 1

Seminář je určen všem, kteří se chtějí dozvědět vše potřebné o tom, co je to opatrovnická rada, jakou má funkci, jak dojde k jejímu vzniku, k čemu je určena a jak s ní prakticky pracovat. Na praktických příkladech bude postupně, po jednotlivých fázích představen celý proces jejího vzniku. Bude představeno rozhodování opatrovnické rady, včetně zákonem stanovených jednání, které má řešit. Opomenuta nezůstane obrana opatrovance či dalších členů rady proti jejím rozhodnutím. Bude zdůrazněna role odborníka ze sociálních služeb v tom, jakým způsobem může být nápomocen tomu, aby byla rada skutečně přínosem pro osobu s postižením. Celý seminář směřuje k posílení kompetencí pracovníků při orientaci v postavení osob se zdravotním postižením, se zásahem  svéprávnosti a/nebo využívajících institut opatrovníka.  

Přednáší lektorka Mgr. Barbora Rittichová.

Cena kurzu je 1850,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení vč. oběda je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/

 
10
01/06/2017 - 10:00
Pardubice

Vážená paní, Vážený pane,
zveme Vás na regionální seminář, který se koná 1. 6. 2017 v Pardubicích.
Další informace naleznete na webu: anno-cr.cz
Pokud máte zájem se semináře zúčastnit, přihlašte se, prosím, pomocí přihlašovacího formuláře, na který posílám odkaz:
https://goo.gl/forms/HetenyHz84IBFD9z1