Čtvrtek, Květen 25 2017

   
Rekvalifikační kurz dálkový PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
12/10/2016 - 17:00 - 31/05/2017 - 20:15
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v souladu s par. 16 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Absolvent kurzu může pracovat v přímé obslužné péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních, poskytovat pečovatelskou činnost a zajišťovat výchovnou nepedagogickou činnost a aktivizaci.
 

 
REMEDIUM Praha: Kurz Technika práce s člověkem v krizi
01/05/2017 - 10:22 - 30/06/2017 - 10:22
Křišťanova 15, Praha 3

Komu je kurz určen: 
Pracovníkům v pomáhajících profesích (zejména sociálním pracovníkům, kurátorům, pracovníkům v sociálních službách, psychologům, lékařům, pedagogům, speciální pedagogům, duchovním apod.), kteří jsou již absolventy některého z kurzů krizové intervence pořádaného naši organizací Remedium Praha a potřebují své znalosti a dovednosti krizové intervence osvěžit nebo prohloubit v reflektujícím a bezpečném prostředí.

Termín kurzu: 
jaro 2017

Uzávěrka přihlášek: bude upřesněno

Rozsah kurzu: 
16 vyučovacích hodin

Cena kurzu: 2.950 Kč

Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH na základě § 57 odst. 1 písmene d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

Cena kurzu nezahrnuje další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s kurzem - např. cestovní náklady, náklady na stravování apod.

Přihlášku naleznete zde

 
Muzikoterapie pro celostní rozvoj
12/05/2017 - 08:30 - 03/06/2017 - 16:00
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Cílem kurzu je v rámci muzikoterapeutické skupinové práce v sobě aktivizovat zdroje pro překonání možných blokací a nastartovat v sobě procesy pro další celostní rozvoj osobnosti.

Celostní přístup v MT je možný na základě interdisciplinárního pojetí práce s člověkem a skupinou. Skrze metody a techniky muzikoterapie se tedy budeme pokoušet vzájemně propojovat fyziologickou, psychickou, sociální i transcendentální rovinu naší osobnosti. Přínosem reflektování těchto zkušeností a jejich sdílení v bezpečné uzavřené skupině by mělo být lepší porozumění vlastní situaci, vlastním potřebám, vlastnímu příběhu a výzvám, které se před námi objevují.

Více info a přihlášky na: http://www.jabok.cz/cs/dalsi-vzdelavani/muzikoterapie-pro-celostni-rozvoj

 
Dialog jako pracovní nástroj v pedagogické praxi
20/05/2017 - 09:00 - 27/05/2017 - 16:15
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

S využitím praktických cvičení, ukázek a videonahrávek si účastníci procvičí a osvojí některé dovednosti vedení rozhovoru: zahájení rozhovoru, naslouchání, parafrázování, přerámování, oceňování, budování důvěry, posilování motivace, sledování významů, trénování pozice „nerozumění“, práce s časem, sledování objednávek, reflektování dialogického procesu atd.
Obecné komunikační dovednosti budou vztaženy k praxi vedení rozhovoru sociálního / pedagogického pracovníka s klientem, k tématu pomoci a kontroly a k tématu domlouvání zakázky.
Účastníci si v začátku kurzu za pomoci systemických otázek (solution focused) stanoví osobní vzdělávací cíl, jehož plnění budou průběžně sledovat a na závěr vyhodnotí pomocí autoevaluační metody připravené speciálně pro tento kurz.

Více info a přihlášky na: http://www.jabok.cz/cs/dalsi-vzdelavani/dialog-jako-pracovni-nastroj-v-p...

 
Before 08:30
23/05/2017 - 10:00 - 25/05/2017 - 17:30
BEA centrum Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc

Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům v sociálních službách, kteří technicky a organizačně zajišťují chod organizace a mohou se setkat s problematikou naplňování jednotlivých standardů kvality sociálních služeb, případně s jejich kontrolou.

Kurz je dvoudenní, první část proběhne 23.5.2017 od 10.00 do 17.30, druhá část 25.5.2017, taktéž od 10.00 do 17.30.

Přednáší renomovaná lektorka Mgr. Radka Pešlová.

Cena kurzu je 3 800,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení vč. oběda je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/

 
08:30
25/05/2017 -
08:30 - 20:00
Gröbova vila, Havlíčkovy sady 58, Praha 2, okr. Praha 2

Tématem konference je problematika práce s klienty dlouhodobě a opakovaně využívajícími služby telefonické krizové pomoci a dalších druhů krizové pomoci. Jedná se většinou o osoby, které delší dobu chronicky trpí a na krizová pracoviště se obracejí pro pomoc při stabilizaci své životní situace. Konference se bude zabývat způsoby práce s touto specifickou cílovou skupinou, hledáním nových metodických postupů a snižováním zátěže pracovníků krizové pomoci.

Více informací na: http://elpida.cz/konference17/

 
09:00
25/05/2017 -
09:00 - 16:00
Centrum Seňorina, Praha 1

ZÁSADY KOMUNIKACE S ČLOVĚKEM S DEMENCÍ JAKO NÁSTROJ
PREVENCE A ŘEŠENÍ PROBLEMATICKÝCH SITUACÍ

Lektorka: Bc. Danuše Maurerová
Termín konání:  25.5.2017, začátek od 9:00 s přestávkou na oběd.
Kurz poskytuje základní seznámení s onemocněním způsobujícím demenci, jejím vlivem na chování nemocného a vhodným způsobem komunikace s ním.

 
10:00
25/05/2017 -
10:00 - 17:30
Hotel Vladimir, Masarykova 36, Ústí nad Labem

Cílem tohoto kurzu je seznámení účastníků s možnostmi a limity spolupráce mezi orgány sociálně-právní ochrany dětí a poskytovateli sociálních služeb, a to zejména se změřením na oblast služeb sociální prevence. Kurz objasňuje jednotlivé práva a povinnosti účastníků, ve kterých figuruje totožný klient, či rodina. Kurz se dále zabývá možnostmi síťování mezi orgány SPO a poskytovateli sociálních služeb. Důležitým cílem je taktéž získání přehledu o odlišnostech v principech práce s klientem a rozdíly v rámci příslušných standardů upravující činnosti jednotlivých aktérů sociálních politik.

Přednáší lektor Mgr. Ivan Černovský.

Cena kurzu je 1850,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení, vč. oběda, je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/