Úterý, Květen 23 2017

   
Rekvalifikační kurz dálkový PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
12/10/2016 - 17:00 - 31/05/2017 - 20:15
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v souladu s par. 16 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Absolvent kurzu může pracovat v přímé obslužné péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních, poskytovat pečovatelskou činnost a zajišťovat výchovnou nepedagogickou činnost a aktivizaci.
 

 
Do práce s Beluškou!
10/04/2017 - 14:46 - 31/07/2017 - 23:55

Projekt podporující zaměstnávání osob se zrakovým postižením na území Středočeského kraje.

 

 

Jste zrakově postižená/ý a zajímá Vás, co nového projekt přináší?

Cílem projektu je Vám zprostředkovat stabilní zaměstnání na míru!

 

1. fáze: „Připravíme Vás na vstup do nového zaměstnání!“

Kvalifikovaný tým specialistů v oblasti zprostředkování zaměstnání pro OZP s Vámi provede individuální pohovor a pracovní diagnostiku. Po vyhodnocení Vašich osobnostních a odborných pracovních předpokladů s Vámi bude hledat reálné možnosti pro Vaše pracovní uplatnění. V rámci projektu máte možnost získat zdarma rekvalifikační či doplňkové vzdělání potřebné pro zvýšení kvalifikace s ohledem na výstupy provedené pracovní diagnostiky.

 

2. fáze: „Připravíme zaměstnavatele na příchod handicapovaného kolegy!“

Zaměstnavatelé zařazení do projektu podstoupí analýzu pracovního místa a zaškolení, aby byli seznámeni s tím, jak ke zrakově handicapovanému kolegovi / kolegyni přistupovat.

 

 

Stručně - co nabízíme?

            - odborné Kariérní poradenství a vyhodnocení Vašich pracovních předpokladů formou Bilanční diagnostiky

            - možnost Rekvalifikačního a doplňkového vzdělání pro zvýšení konkurenceschopnosti a pracovní zařazení na běžný trh práce

            - zprostředkování Pracovního místa

 

 

Pro více informací a jak se zapojit do projektu:

Telefonicky nebo elektronicky nás kontaktovat do 31. 7. 2017:

         Tel.: +420 776 440 884

         E-mail.: info@beluska.cz

 
REMEDIUM Praha: Kurz Technika práce s člověkem v krizi
01/05/2017 - 10:22 - 30/06/2017 - 10:22
Křišťanova 15, Praha 3

Komu je kurz určen: 
Pracovníkům v pomáhajících profesích (zejména sociálním pracovníkům, kurátorům, pracovníkům v sociálních službách, psychologům, lékařům, pedagogům, speciální pedagogům, duchovním apod.), kteří jsou již absolventy některého z kurzů krizové intervence pořádaného naši organizací Remedium Praha a potřebují své znalosti a dovednosti krizové intervence osvěžit nebo prohloubit v reflektujícím a bezpečném prostředí.

Termín kurzu: 
jaro 2017

Uzávěrka přihlášek: bude upřesněno

Rozsah kurzu: 
16 vyučovacích hodin

Cena kurzu: 2.950 Kč

Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH na základě § 57 odst. 1 písmene d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

Cena kurzu nezahrnuje další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s kurzem - např. cestovní náklady, náklady na stravování apod.

Přihlášku naleznete zde

 
kurz Individuální plánování zaměřené na člověka - Praha
10/05/2017 - 09:00 - 24/05/2017 - 16:30
DA Praha, Belgická 22, Praha 2

Individuálně plánovat dnes potřebují umět všichni pracovníci, kteří pracují přímo s klienty. Sestavit kvalitní individuální plán, který je funkční a vychází z konkrétních potřeb a cílů každého klienta, není vždy snadné. Ne vždy klienti vyjadřují své potřeby zřetelně a přímo. V kurzu s námi najdete odpověď na to, proč plánovat, jak plánovat s různými klienty, jak sestavit akční plán a jak hodnotit, zda jste s klientem dosáhli stanovených cílů.

Kurz je zaměřen do praxe. Je rozdělen do dvou oddělených částí – 1.den se účastníci učí, jak se na klienta dívat a jak zjišťovat jeho potřeby, přání a cíle. Z tohoto dne odjíždějí se zadáním, aby si vybrali jednoho ze svých klientů na pracovišti a s využitím toho, co se v kurzu naučili, zjistili jeho konkrétní přání a cíle. S těmito (anonymizovanými) informacemi, pak 2. den kurzu pod vedením lektorky sestavují konkrétní individuální plán, který mohou využít ve své další práci.

 
Muzikoterapie pro celostní rozvoj
12/05/2017 - 08:30 - 03/06/2017 - 16:00
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Cílem kurzu je v rámci muzikoterapeutické skupinové práce v sobě aktivizovat zdroje pro překonání možných blokací a nastartovat v sobě procesy pro další celostní rozvoj osobnosti.

Celostní přístup v MT je možný na základě interdisciplinárního pojetí práce s člověkem a skupinou. Skrze metody a techniky muzikoterapie se tedy budeme pokoušet vzájemně propojovat fyziologickou, psychickou, sociální i transcendentální rovinu naší osobnosti. Přínosem reflektování těchto zkušeností a jejich sdílení v bezpečné uzavřené skupině by mělo být lepší porozumění vlastní situaci, vlastním potřebám, vlastnímu příběhu a výzvám, které se před námi objevují.

Více info a přihlášky na: http://www.jabok.cz/cs/dalsi-vzdelavani/muzikoterapie-pro-celostni-rozvoj

 
Dialog jako pracovní nástroj v pedagogické praxi
20/05/2017 - 09:00 - 27/05/2017 - 16:15
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

S využitím praktických cvičení, ukázek a videonahrávek si účastníci procvičí a osvojí některé dovednosti vedení rozhovoru: zahájení rozhovoru, naslouchání, parafrázování, přerámování, oceňování, budování důvěry, posilování motivace, sledování významů, trénování pozice „nerozumění“, práce s časem, sledování objednávek, reflektování dialogického procesu atd.
Obecné komunikační dovednosti budou vztaženy k praxi vedení rozhovoru sociálního / pedagogického pracovníka s klientem, k tématu pomoci a kontroly a k tématu domlouvání zakázky.
Účastníci si v začátku kurzu za pomoci systemických otázek (solution focused) stanoví osobní vzdělávací cíl, jehož plnění budou průběžně sledovat a na závěr vyhodnotí pomocí autoevaluační metody připravené speciálně pro tento kurz.

Více info a přihlášky na: http://www.jabok.cz/cs/dalsi-vzdelavani/dialog-jako-pracovni-nastroj-v-p...

 
Before 13
22/05/2017 - 08:00 - 23/05/2017 - 14:00
Olomouc

Zasukované tkaničky opět pomáhají, letos jubilejním 15. rokem

 

 Před 15 lety byla založena celostátní sbírka „Zasukované tkaničky“, již pořádá nezisková organizace Spolek Trend vozíčkářů Olomouc. Zasukované tkaničky jsou symbolem zasukovaného života někoho Vám blízkého či neznámého člověka a také toho, jak obtížné může být zasukování tkaničky pro člověka, jehož možnosti jsou omezeny nemocí, úrazem nebo vrozenou vadou.

 

Spolek Trend vozíčkářů již od svého vzniku, tedy dlouhých 23 let poskytuje službu osobní asistence lidem, kteří se neobjedou bez pomoci svého okolí. Organizaci založili sami vozíčkáři a dodnes se tak Trend snaží pomáhat lidem s handicapem žít plnohodnotný a nezávislý život.

 

I letos budete moci ve dnech 22. – 23. 5. 2017 potkávat v ulicích Olomouce dobrovolníky z řad studentů středních a vysokých škol společně s herci Moravského divadla a vozíčkáři, kteří Vám jako poděkování za malé finanční přispění předají zasukované tkaničky. Minulý rok se díky sbírce a ochotným přispěvatelům podařilo na pomoc vozíčkářům vybrat neuvěřitelných 106 000 Kč.

 

V pondělí 22. 5. 2017 od 14:00 do 18:00 se navíc na podporu sbírky uskuteční akustický koncert, který tradičně zahájí pan primátor doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. Poprvé se můžete těšit na v okolí známé duo vozíčkáře a Trenďáka Libora Geiera s Bronislavem Chromým. Dále si také můžete poslechnout zpěváka Martina Šafaříka, známého z populární soutěže Československá Superstar. V 16:00 hod. vystoupí tvář sbírky, známý zpěvák a písničkář Voxel. Koncert zakončí svým vystoupením kapela Fajntam. Programem bude provázet mladý olomoucký spisovatel Jaroslav Irovský.

 

Sbírku Zasukované tkaničky můžete podpořit:

- zasláním libovolné finanční částky na transparentní účet u Raiffeisenbank: č. 1000100014/5500,

- dárcovskou SMS zaslanou na číslo 87777 s textem: DMS TKANICKA, cena SMS je 30 Kč, nově také 60 Kč a 90 Kč (nositel sbírky obdrží 29 Kč, 59 Kč nebo 89 Kč).

 

Více informací:

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

Lužická 7, 779 00  Olomouc

Mgr. Kateřina Vaculíková, mobil 731 501 389  

trend@trendvozickaru.cz

 
22/05/2017 - 09:00 - 23/05/2017 - 16:30
BRNO

V rámci projektu Vzdělávání studentů sociální práce v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční  gramotnosti obyvatel prostřednictvím internetové aplikace Dluhový labyrint pořádá REMEDIUM Praha o.p.s. a FSS MU dvoudenní kurz pro studenty.

Obsah:

1. den
- úvod do legislativy týkající se spotřebitelské oblasti
- typologie smluv
- spotřebitelská kupní smlouva (náležitosti, rozdíly mezi různými typy spotřebitelských kupních smluv)
- práva a povinnosti spotřebitele (reklamace, odstoupení od smlouvy) - v ČR a v rámci EU, vliv nového Občanského zákoníku
- modelové situace

2. den
- problematika rozhodčích doložek a smluv
- spotřebitelský úvěr
- vývojové fáze spotřebitelského odluhu
- možnosti řešení spotřebitelského dluhu (splátkový kalendář, oddlužení atd.)

Příjem přihlášek: do 16. května
Kapacita kurzu: 20 účastníků
Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin

Kurz se koná v prostorách FSS MU, místnost U53, Joštova 10, Brno, vždy od 9:00 do 16:30. Prezence od 8:50 do 9:00.

Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Mgr. Kristýnu Schreilovou.
tel: 272 743 666
email: obcanskaporadna@remedium.cz

www.remedium.cz

 
13
23/05/2017 -
13:00 - 19:00
Terasa Starožitností, Nuselská 19, Praha 4

Charitativní bazar oblečení a dalších zajímavých kousků, které nám věnovaly známé tváře české divadelní a umělecké sféry. Výtěžek bude věnován Nadačnímu fondu Slunce pro všechny.