Čtvrtek, Březen 30 2017

   
Rekvalifikační kurz dálkový PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
12/10/2016 - 17:00 - 31/05/2017 - 20:15
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v souladu s par. 16 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Absolvent kurzu může pracovat v přímé obslužné péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních, poskytovat pečovatelskou činnost a zajišťovat výchovnou nepedagogickou činnost a aktivizaci.
 

 
Before 09
29/03/2017 - 09:00 - 30/03/2017 - 11:30
kongresový sál Top Hotelu Praha

Společnost pro Mukopolysacharidosu ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, Centrem provázení a Českou asociací pro vzácná onemocnění si Vás dovolují pozvat na II. národní konferenci s názvem "VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ A ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ V SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI",která se bude konat ve dnech 29. - 30. 3. 2017 od 9 hodin v kongresovém sále Top Hotelu Praha.

 
09
30/03/2017 - 09:00 - 31/03/2017 - 16:30
DA Praha, Belgická 22, Praha 2

Jednodenní kurz (8 hodin), akreditace MPSV

Název Work-life balance nemá přesný český ekvivalent a volně se překládá jako „slaďování, koordinace osobního a pracovního života". Jeho cílem je nalezení rovnováhy ve všech oblastech - jak ve sféře pracovní, tak i ve sféře osobní. Je to dlouhý proces, který se odvíjí od potřeb a preferencí každého člověka a je velmi účinnou prevencí proti stresu, životní únavě a syndromu vyhoření.

V inspirativním zážitkovém kurzu jsou účastníci vedeni k sebereflexi svého dosavadního osobního a pracovního života, k uvědomění si svých osobních i pracovních priorit a k hledání možností, jak být v životě spokojenější. Kurz je motivační, pomáhá najít účastníkům nové možnosti a uvědomit si nevyužité životní šance.  

 
30/03/2017 -
09:00 - 16:30
Administrativní a školící centrum, Cejl 73, Brno

Kurz je určen především pracovníkům měst a obcí, kteří buď přímo vykonávají veřejné opatrovnictví, nebo pracují s duševně postiženými v rámci své úřední agendy. Seminář je také velmi vhodný přímo pro zástupce obcí (starosty), kteří výkon veřejného opatrovnictví vykonávají přímo. 
V rámci semináře je věnován velký prostor otázkám, které v rámci tématu vznese sám posluchač, proto je vhodné si s sebou přinést již konkrétní příklady a dotazy k řešení. 
Seminář se nezaměřuje na otázky z pohledu sociálních služeb (k tomu slouží seminář "Vybrané otázky z opatrovnictví pro pracovníky sociálních služeb"), protože jde o odlišný pohled na danu tématiku.

Přednáší renomovaná lektorka Mgr. Radka Pešlová.

Cena kurzu je 1850,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení vč. oběda je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/

 
30/03/2017 - 09:00 - 31/03/2017 - 15:30
Praha (upřesníme dle počtu zájemců)

 

Jak se prací nezničit? Na to Vám ve dnech 30. - 31. 3. odpoví zkušený kognitivně behaviorální terapeut Mgr. Roman Pešek. Kurz je dvoudenní a je akreditován u MPSV. Důraz je kladen na nácviky praktických dovedností, jak lépe předcházet a zvládat dlouhodobý stres a zvyšovat si vlastní odolnost, tedy prevence syndromu vyhoření. Případně, jak jej zvládat.

 

 
30/03/2017 - 09:00 - 31/03/2017 - 15:00
Ostrava, Vyšší odborná škola sociální, Zelená 40a

MIKASA z.s. ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje pořádá dvoudenní konferenci "Každý den s autismem" v termínu 30. - 31. 3. 2017.

Program prvního dne je věnován tématu "Pečující = odborníci na každodenní situace".

Program druhého dne je věnován tématu "Školní věk, integrace a volný čas dětí s autismem".