Úterý, Březen 21 2017

   
Rekvalifikační kurz dálkový PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
12/10/2016 - 17:00 - 31/05/2017 - 20:15
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v souladu s par. 16 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Absolvent kurzu může pracovat v přímé obslužné péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních, poskytovat pečovatelskou činnost a zajišťovat výchovnou nepedagogickou činnost a aktivizaci.
 

 
09:00
21/03/2017 -
09:00 - 16:30
DA Praha, Belgická 22, Praha 2

Jednodenní kurz (8 hodin), akreditace MPSV.

Jedním z nejnáročnějších aspektů péče o lidi s postižením nebo autismem je agresivní a problémové chování. Pro pracovníky, kteří nejsou na tyto situace připraveni, vzniká neúměrná pracovní zátěž, která nezřídka končí odchodem ze sociálních služeb.

V kurzu, který vede lektorka s mnohaletými zkušenostmi s prací s nejnáročnějšími klienty, se dozvíte, jak lze řadě takových situací předcházet pomocí krizového plánu, jak rozpoznat blížící se afekt klienta a jak do něj účinně a včas zasáhnout. Získáte větší jistotu při práci s „těžkými“ klienty a zmírníte své obavy, zda další náročnou situaci dokážete zvládnout.

 
21/03/2017 -
09:00 - 16:30
Penzion Zelená Žába, Hronovická 929, Pardubice

Kurz seznámí účastníky s problematikou opatrovnictví jako celku, s možnostmi, podmínkami a procesem omezení svéprávnosti a s možnými alternativami k tomuto opatření, s institutem opatrovnické rady a jejím významem, a to vše v kontextu aktuálního legislativního stavu v komparaci s dříve platnými právními úpravami. Právě na základě tohoto srovnání je zřejmá celková změna koncepce pojetí problematiky, její účel, cíl a význam pro budoucí vývoj. Program je pro získání celkového vhledu do tématu doplněn i o poznatky ze zahraniční praxe.

Přednáší lektorka Mgr. Monika Heczková.

Cena kurzu je 1800,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení vč. oběda je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/