Středa, Březen 15 2017

   
Rekvalifikační kurz dálkový PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
12/10/2016 - 17:00 - 31/05/2017 - 20:15
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v souladu s par. 16 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Absolvent kurzu může pracovat v přímé obslužné péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních, poskytovat pečovatelskou činnost a zajišťovat výchovnou nepedagogickou činnost a aktivizaci.
 

 
LIPANKA Vás zve na ozdravný jarní pobyt
11/03/2017 - 00:00 - 18/03/2017 - 00:00
LIPOVÁ – LÁZNĚ V JESENÍKÁCH

Pojeďtě s námi již tradičně na zimní tábory i v roce 2017, bude prima zábava i lyžovačka, prostě jarní prázdniny pro všechny. 

 
Jarní integrovaný tábor a pobyt v Lipance
11/03/2017 - 15:16 - 18/03/2017 - 15:13
Lipanka, Lipová lázně

Srdečně zveme na příjemný zimní-jarní týden v Jeseníkách v bezbariérové Lipance. Další informace na našem webu a fbc stránkách.

 
Akreditovaný kurz "Standardy kvality sociálních služeb a jejich naplňování" - Brno
14/03/2017 - 10:00 - 16/03/2017 - 17:30
Administrativní a školící centrum, Cejl 73, Brno

Kurz je dvoudenní; jeho první část probíhá dne 14. 3. 2017 a druhá část dne 16.3. 2017. Výuka začíná vždy v 10.00 a končí v 17.30. Občerstvení, vč. oběda, je samozřejmostí.

Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům, kteří se mohou ve své práci setkat s problematikou naplňování jednotlivých standardů kvality sociálních služeb, případně s jejich kontrolou. Cílem je vysvětlit si propojenost jednotlivých standardů a kritérií v návaznosti na legislativní rámec, praktické příklady jejich aplikace v praxi a důvody, proč to vlastně děláme, jaké jsou největší problémy při jejich naplňování a čeho by se poskytovatel měl vyvarovat. Díky tomuto semináři bychom měli lépe porozumět, proč, co a jak děláme, a tím jednodušeji naplňovat také jednotlivé standardy.

Přednáší renomovaná lektorka Bc. Vladislava Stehlíková.

Cena kurzu je 3 800,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/

 
09:00
15/03/2017 - 09:00 - 16/03/2017 - 16:30
DA Praha, Belgická 22, Praha 2

Dvoudenní kurz (16 hodin), akreditace MPSV.

Přiměřená a zdravá sebeúcta je nezbytným předpokladem pro výkon každé sociální služby, protože jen člověk, který respektuje sám sebe, dokáže respektovat klienta, umí dodržovat hranice, přijatelně odmítnout neoprávněný požadavek nebo přiměřeně reagovat na kritiku. Účastníci se v první části kurzu zaměří na poznání sama sebe z hlediska své aktuální sebeúcty a natrénují si odmítání nepřiměřených požadavků, které nejčastěji sebeúctu poškozují. Ve druhé části kurzu se pod vedením lektorky zaměří na vytváření konkrétních dovedností, které sebeúctu posilují a budují - zejména na možnosti realizace žádoucích životních změn, tvořivé řešení problémů a vytyčování reálných cílů v životě i na pracovišti.

 
15/03/2017 - 09:00 - 17/03/2017 - 16:00
DA Praha, Belgická 22, Praha 2

Třídenní kurz (24 hodin), akreditace MPSV.

Bazální stimulace® je koncept podpory, péče a vedení těžce nemocných lidí. Jeho základními prvky jsou pohyb, vnímání a komunikace. Čerpá z různých vědních disciplín a lze jej využít při práci s klienty s různými omezeními, stimulovat je a navázat s nimi kontakt.

Účastníci se seznámí s principy a širokými možnostmi uplatnění bazální stimulace v praxi a osobně si vyzkoušejí postupy této metody.