Čtvrtek, Březen 9 2017

   
Rekvalifikační kurz dálkový PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
12/10/2016 - 17:00 - 31/05/2017 - 20:15
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v souladu s par. 16 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Absolvent kurzu může pracovat v přímé obslužné péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních, poskytovat pečovatelskou činnost a zajišťovat výchovnou nepedagogickou činnost a aktivizaci.
 

 
Before 09
02/11/2016 - 09:00 - 09/03/2017 - 16:30
Praha

Edukace a trénink konzultantů – odborné sociální poradenství pro lidi postižené syndromem demence a jejich rodinné příslušníky
(vzdělávací program akreditovaný MPSV pod číslem 2014/1032-SP)

 

Absolvent speciálního kurzu dosáhne prohloubení svých poradenských schopností. Kurz bude věnován především prohloubení poznatků o syndromu demence a stádiích nemoci. Kurz bude zacílen také na základy poradenství, poradenství v sociálních službách, vedení dokumentace či práce s uživatelem služby.

rozsah: 80 hodin, 5 modulů

   Modul I.: 2.-3. 11. 2016

   Modul II.: 7.-8. 12. 2016

   Modul III.: 11.-12. 1. 2017

   Modul IV.: 8.-9 .2. 2017

   Modul V.: 8.-9. 3. 2017

více: http://www.alzheimer.cz/vzdelavani-cals/kurzy/edukace-a-trenink-konzulta...

 

 
09
09/03/2017 - 09:00 - 10/03/2017 - 16:30
DA Praha, Belgická 22, Praha 2

Dvoudenní kurz (16 hodin), akreditace MPSV.

Každý manažer v sociálních službách nebo sociální pracovník potřebuje ve své práci jednat s mnoha lidmi - klienty, kolegy, nadřízenými, podřízenými, rodinnými příslušníky klientů, veřejností, aj.. Občas se ale dostává do situací, kdy má pocit, že jednání s některými lidmi není právě jeho silná stránka. Proč se s někým jedná dobře a s někým ne? Proč vznikají - často zdánlivě zbytečně - komplikované situace a vztahy? Do jaké míry je příčina v nás a jak naopak jednat s některými problémovými typy lidí?

To vše je obsahem tohoto kurzu, který vychází z typologie MBTI. Účastníci si vyzkoušejí, k jakému typu patří, se kterými lidmi se jim jedná dobře a se kterými hrozí potenciální konflikt. Dozvědí se také, co dělat, aby nebezpečí konfliktů snížili a dokázali se lépe dohodnout s různými typy lidí.  Kurz je tréninkový pro max. 12 účastníků.