Pondělí, Březen 6 2017

   
Základy krizové intervence
06/08/2016 - 09:23 - 08/03/2017 - 09:23
celá ČR

AKREDITACE MPSV (16 HODIN), KURZ JE URČENÝ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY A PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH.

V průběhu kurzu se účastníci seznámí v rámci prvního dne s

  • pojmem krize,
  • zdroji a příčinami krize,
  • typologií krizí,
  • chováním člověka v krizi a průběhem krize,
  • s formami pomoci v krizi s důrazem na krizovou intervenci jako odbornou formu pomoci člověku v krizi,
  • krizovou intervencí ve vztahu k sociálním službám.

V rámci druhého dne s

  • stáří jako životní období a krizové situace spojené se stářím,
  • problematikou - týrání seniorů,
  • závislosti na OPL a krizová intervence                                                                                                      http://www.mousou.cz/zaklady-krizove-intervence
 
Rekvalifikační kurz dálkový PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
12/10/2016 - 17:00 - 31/05/2017 - 20:15
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v souladu s par. 16 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Absolvent kurzu může pracovat v přímé obslužné péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních, poskytovat pečovatelskou činnost a zajišťovat výchovnou nepedagogickou činnost a aktivizaci.
 

 
akreditovaný kurz Edukace a trénink konzultantů
02/11/2016 - 09:00 - 09/03/2017 - 16:30
Praha

Edukace a trénink konzultantů – odborné sociální poradenství pro lidi postižené syndromem demence a jejich rodinné příslušníky
(vzdělávací program akreditovaný MPSV pod číslem 2014/1032-SP)

 

Absolvent speciálního kurzu dosáhne prohloubení svých poradenských schopností. Kurz bude věnován především prohloubení poznatků o syndromu demence a stádiích nemoci. Kurz bude zacílen také na základy poradenství, poradenství v sociálních službách, vedení dokumentace či práce s uživatelem služby.

rozsah: 80 hodin, 5 modulů

   Modul I.: 2.-3. 11. 2016

   Modul II.: 7.-8. 12. 2016

   Modul III.: 11.-12. 1. 2017

   Modul IV.: 8.-9 .2. 2017

   Modul V.: 8.-9. 3. 2017

více: http://www.alzheimer.cz/vzdelavani-cals/kurzy/edukace-a-trenink-konzulta...

 

 
23:30
06/03/2017 - 23:59
Česká republika

 

Znáte osobu nebo instituci, která se zasadila o osvětu v oblasti porozumění autismu, pomáhá lidem s autismem a nebo cítíte, že její příběh, který má něco společného s autismem, stojí za zveřejnění? Nominujte jí do 6. března na cenu „APLAUS“!