Středa, Březen 1 2017

 
Úvod do krizové intervence v kontextu sociální práce
06/08/2016 - 09:15 - 03/03/2017 - 09:15
celá ČR

V průběhu akreditovaného kurzu - kurzu s akreditací MPSV se budou frekventanti vzdělávat především v následujícím

 
Základy krizové intervence
06/08/2016 - 09:23 - 08/03/2017 - 09:23
celá ČR

AKREDITACE MPSV (16 HODIN), KURZ JE URČENÝ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY A PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH.

V průběhu kurzu se účastníci seznámí v rámci prvního dne s

 • pojmem krize,
 • zdroji a příčinami krize,
 • typologií krizí,
 • chováním člověka v krizi a průběhem krize,
 • s formami pomoci v krizi s důrazem na krizovou intervenci jako odbornou formu pomoci člověku v krizi,
 • krizovou intervencí ve vztahu k sociálním službám.

V rámci druhého dne s

 • stáří jako životní období a krizové situace spojené se stářím,
 • problematikou - týrání seniorů,
 • závislosti na OPL a krizová intervence                                                                                                      http://www.mousou.cz/zaklady-krizove-intervence
 
Základy krizové intervence a sebepéče pracovníka
06/08/2016 - 09:27 - 05/03/2017 - 09:27
celá ČR

KREDITACE MPSV (16 HODIN), KURZ JE URČENÝ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY A PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH.

V průběhu kurzu se účastníci seznámí v rámci prvního dne s

 • pojmem krize,
 • zdroji a příčinami krize,
 • typologií krizí,
 • chováním člověka v krizi a průběhem krize,
 • s formami pomoci v krizi s důrazem na krizovou intervenci jako odbornou formu pomoci člověku v krizi,
 • krizovou intervencí ve vztahu k sociálním službám.

V rámci druhého dne s

 • první psychickou pomocí,
 • uzemněním, nalezením středu, dotykovými stabilizačními technikami,
 • coping strategií, stresovou reakcí - změna chování, obranné mechanismy (tělo, psychika a chování), adaptivní a vědomé strategie při zátěži a krizi,
 • s vhodnými psychohygienickými návyky a relaxačním cvíčením (dechové cvičení, hloubkový svalový trénink).                                                                                                             http://www.mousou.cz/zaklady-krizove-intervence-a-sebepece-pracovnika
 
Rekvalifikační kurz dálkový PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
12/10/2016 - 17:00 - 31/05/2017 - 20:15
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v souladu s par. 16 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Absolvent kurzu může pracovat v přímé obslužné péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních, poskytovat pečovatelskou činnost a zajišťovat výchovnou nepedagogickou činnost a aktivizaci.
 

 
akreditovaný kurz Edukace a trénink konzultantů
02/11/2016 - 09:00 - 09/03/2017 - 16:30
Praha

Edukace a trénink konzultantů – odborné sociální poradenství pro lidi postižené syndromem demence a jejich rodinné příslušníky
(vzdělávací program akreditovaný MPSV pod číslem 2014/1032-SP)

 

Absolvent speciálního kurzu dosáhne prohloubení svých poradenských schopností. Kurz bude věnován především prohloubení poznatků o syndromu demence a stádiích nemoci. Kurz bude zacílen také na základy poradenství, poradenství v sociálních službách, vedení dokumentace či práce s uživatelem služby.

rozsah: 80 hodin, 5 modulů

   Modul I.: 2.-3. 11. 2016

   Modul II.: 7.-8. 12. 2016

   Modul III.: 11.-12. 1. 2017

   Modul IV.: 8.-9 .2. 2017

   Modul V.: 8.-9. 3. 2017

více: http://www.alzheimer.cz/vzdelavani-cals/kurzy/edukace-a-trenink-konzulta...