Aktuálně

10.05.2017 18:06

Oblíbená aplikace EDA PLAY TOBY je nově k dispozici nejen pro iPady, ale také tablety s operačním systémem Android. Edukativní pomůcka pro děti se zrakovými vadami a kombinovaným postižením je nyní dostupná na různých druzích tabletů. Aplikace byla vytvořena na základě potřeb a zrakových dovedností konkrétního dítěte – Tobiáška.

09.05.2017 17:31

Laboratoř Nadace Vodafone je inkubační a akcelerační program, jehož cílem je pomoci rozvíjet inovační technologické projekty se sociálním dopadem. Během čtyř uplynulých ročníků se povedlo akcelerovat již 39 projektů, z nichž třetina je dlouhodobě ekonomicky udržitelná a 3 se rozšířily na zahraniční trhy. Právě startující pátý ročník Laboratoře nabude díky spolupráci se StartupYard zcela novou podobu s celou řadou zajímavých změn.

05.05.2017 14:13

Stále více lidí stojí o elektronickou komunikaci s lékaři, zájem by o ni mělo 9 z 10 Čechů. Nejčastěji by tuto možnost využili při objednávání se k lékaři, vystavování receptů a uvítali by také elektronické připomínky pravidelných kontrol a vyšetření. To vyplývá z průzkumu společnosti CompuGroup Medical (CGM) realizovaného agenturou STEM/MARK v dubnu 2017.

03.05.2017 22:59

Dne 1. dubna 2017 byl zahájen projekt sociální firmy TextCom s.r.o. s názvem „Uplatnění specifických pracovních předpokladů nevidomých osob na trhu práce“. Cílem tohoto projektu je vybudovat konkurenceschopný a udržitelný sociální podnik poskytující v ČR dosud citelně chybějící službu telefonické komunikace s online simultánním přepisem mluvené řeči pro osoby s postižením sluchu. Nový sociální podnik nabídne zaměstnání osobám se zdravotním postižením, zejména nevidomým.

03.05.2017 16:40

Deprese je závažná diagnóza, která se v neléčeném stavu může stát důvodem spáchání sebevraždy. Dle statistik zveřejněných WHO v roce 2015 se k tomuto činu odhodlalo s fatálním důsledkem 80 000 lidí, přičemž ve věkové skupině 15–29 let se jedná dokonce o druhou nejčastější příčinou smrti. Rozhodnutí vzít si život je často provázeno právě depresí, jejíž výskyt se celosvětově za poslední desetiletí co do počtu pacientů zvýšil téměř o 20 % (2005–2015). Přesto léčbu údajně podstupuje pouhá polovina depresivních lidí.

02.05.2017 16:03

Zástupci Studia 27 z pražského Fokusu převzali ve Vídni ocenění SozialMarie 2017. Slavnostní předávání proběhlo 1. května 2017 v budově rakouského veřejnoprávního rozhlasu ORF.  Vedle krásné 1. ceny obdrželi i hlavní finanční odměnu 15 000 EUR.

Bojujeme za dopravu přístupnější

29.04.2017 15:15

Tento týden zasedala Odborná skupina pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb. Hlavním tématem byla přístupnost dopravy. Nejsme na tom úplně špatně, ale samozřejmě je stále co zlepšovat. A překvapivě, mnohdy místo respektování požadavků zdravotně postižených musíme řešit lobbistické tlaky dopravců a bezzubou legislativu.

Jak jste byli spokojeni s konferencí INSPO 2017? Ptali jsme se účastníků

27.04.2017 8:42

Celkem 113 účastníků konference INSPO 2017 vyplnilo dotazník, který obsahoval 14 otázek, z toho tři umožňovaly vyjádřit svůj názor textem. Pro organizátory dopadl tento průzkum výborně, mimo jiné se nenašel jediný respondent, který by konferenci nedoporučil známým, pro které je její téma relevantním. Průzkum přinesl rovněž několik podnětů pro příští ročníky, ale objevily se v něm i názory, které si zaslouží vysvětlení.

27.04.2017 8:33

Drtivá většina zdravotně postižených obyvatel České republiky by uvítala speciální finanční produkt pro financování nebo rekonstrukci vlastního bydlení. Základním předpokladem pro ně přitom je, že jim finanční instituce započítá jejich invalidní důchod do příjmů. Zároveň by respondenti uvítali možnost zvýhodněných úvěrů na pořízení specializovaného vybavení. Vyplývá to ze společného průzkumu ČMSS a osvětového projektu Srdcerváči.

Stránky