Aktuálně

Třetí ročník charitativního běhu Run and Help vynesl přes 1,3 milionu korun

29.06.2017 14:22

Konto Bariéry ukončilo třetí ročník charitativního běhu Run and Help, neboli Běhání, které pomáhá. Do projektu se v roce 2017 zapojilo 70 skupin z celé České republiky. Běhaly mateřské, základní a střední školy, ale i firmy či party kamarádů. Celkový výtěžek překonal loňský rekord. Vybralo se přes 1,3 milionu korun pro děti s handicapem.

Pekárna Na Plechu v plusu díky Impact First

27.06.2017 8:35

Vítězem jarního běhu akceleračního programu Impact First se stala Pekárna Na Plechu, sociální podnik zaměstnávající pekaře a cukráře s mentálním postižením nebo duševním onemocněním, z východočeských Kvasin. Vyhlášení nejlepšího projektu akceleračního programu Impact First proběhlo ve čtvrtek 22. června v pražském Impact Hubu. 

22.06.2017 18:21

Od roku 2013 pořizují technici střediska Teiresiás Masarykovy univerzity videozáznamy všech přednášek, které zazní na konferenci INSPO. Nejinak tomu bylo i na letošní konferenci o informačních a komunikačních technologiích pro osoby se specifickými potřebami, která se uskutečnila 25. března 2017 v Kongresovém centru Praha. Zájemci o kterékoliv z 24 témat si mohou nyní pustit záznam dané přednášky. Nejenže uvidí a uslyší přednášejícího a uvidí jeho prezentaci, ale záznam obsahuje i tlumočení do českého znakového jazyka a simultánní přepis. 

22.06.2017 10:17

Amputace představuje pro každého pacienta obrovský zásah do jeho dosavadního života i celého těla. Musí se vyrovnat se značnými psychickými i fyzickými změnami. Nejčastěji jsou v České republice amputace prováděny na dolních končetinách. Je to způsobeno tím, že důvody amputací jsou nejčastěji diabetes a ischemická choroba končetin na podkladě onemocnění cév. Obě příčiny se přitom navzájem prolínají

17.06.2017 14:59

I přes finanční limity, se kterými se české zdravotnictví potýká, se lidem podle jejich názoru zatím dostává kvalitní péče srovnatelné s tím, k čemu mají přístup pacienti v zemích západní Evropy. Převážně pozitivní vnímání českého zdravotnictví potvrzují výsledky aktuálního průzkumu veřejného mínění Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Náklady však rostou – zejména kvůli rychle stoupajícím platům, stárnutí populace (a tím pádem rostoucímu počtu chronických pacientů) i nákladným moderním způsobům léčby. Bez konkrétních a razantních kroků není stávající standard ekonomicky udržitelný. České zdravotnictví se dostává na rozcestí a musí se rozhodnut, jakou cestou se dát, pokud nechce o svou dobrou úroveň přijít.

Připravuje se Týden komunikace osob se sluchovým postižením

15.06.2017 9:27

Již 6. ročník festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením proběhne v České republice v termínu 22. až 30. září 2017. Jeho cílem je šíření osvěty a povědomí o sluchovém postižení, setkávání slyšících a osob se sluchovým postižením na společných akcích. Pořádající Orbi pontes připomíná, že programovým partnerem festivalu se mohou stát všichni, kdo připraví zajímavou vlastní akci, která bude přístupná i lidem se sluchovým postižením.

13.06.2017 18:11

U příležitosti svého 5. výročí se společnost Ackee, která působí v oblasti mobilního a webového vývoje, rozhodla darovat neziskové organizaci Centrum pro dětský sluch Tamtam a jejímu projektu Znakujte s medvědem své služby v hodnotě 1 milionu korun. Do videosoutěže se přihlásilo 55 nestátních neziskových organizací.

11.06.2017 10:58

Každý rok odejde v České republice do důchodu 100 tisíc lidí a to rozhodně není málo. Co ale senioři skutečně potřebují, co je trápí a co je naplňuje? Je to opravdu to, co si úřady a organizace myslí?

Simultánní přepis mluvené řeči pro sluchově postižené na vybraných pobočkách Komerční banky

07.06.2017 10:56

Komerční banka zvyšuje přístupnost svých služeb početné skupině osob se sluchovým postižením. Na vybraných pobočkách mohou tito lidé nově a zcela samostatně komunikovat s pracovníky banky, a to díky bezplatné službě Online simultánní přepis mluvené řeči. Tuto nezastupitelnou komunikační službu provozuje sociální firma Transkript online s.r.o., která je úspěšným zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením.

Stránky