Aktuálně

05.02.2017 13:43

Vláda na svém jednání 30. ledna 2017 schválila návrh novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. V návrhu jsou obsaženy změny v lékové politice ministerstva zdravotnictví, které mají pomoci seniorům a rodinám s nemocnými dětmi lépe snášet ekonomické obtíže spojené s léčbou. 

01.02.2017 16:25

Pražská organizace Asistence o. p. s. spouští na začátku února celorepublikovou kampaň asistujeme.cz. Cílem kampaně je přivést k lidem s postižením a seniorům nové asistenty a ukázat smysluplnost této práce.

Aplikace Záchranka představí na konferenci INSPO nové funkce pro neslyšící uživatele

29.01.2017 10:20

Mobilní aplikaci Záchranka si již stáhlo více než 280 000 uživatelů. V případě nouze si jejím prostřednictvím mohou přivolat Zdravotnickou záchrannou službu, která je automaticky informována o jejich poloze. Na konferenci INSPO 25. března 2017 v Kongresovém centru Praha autoři aplikace představí její vylepšení, které umožní neslyšícím v rámci tísňového volání specifikovat své zranění bez nutnosti hlasové komunikace. 

 

26.01.2017 11:17

Nový rekord v počtu registrovaných cestujících se zdravotním postižením, kteří si vyžádali asistenci od Českých drah při své přepravě, padl v loňském roce. Služeb Českých drah využilo dle objednávkového systému 5 957 zdravotně postižených, především osob na vozíku. Celkem to je o 12,5 % více přeprav než v roce 2015.

25.01.2017 9:04

Sdružení českých potřebitelů připravilo díky podpoře Nadačního fondu vzdělání ČSOB projekt „Vzdělávání ve finanční gramotnosti pro neslyšící a nedoslýchavé“, jehož cílem je zpřístupňování spotřebitelských informací zdravotně postiženým občanům – osobám se sluchovým postižením. Po konzultacích s odborníky z Deaf Friendly – překladateli a tlumočníky do znakového jazyka zvolilo jako nejvhodnější formu technického řešení zpřístupnění informací prostřednictvím přetlumočení textů do znakového jazyka, nahrávaných na video, a jejich zpřístupnění prostřednictvím prohlížeče Deaf Friendly.

22.01.2017 14:26

Telemedicína dokáže být efektivním nástrojem při léčbě chronicky nemocných pacientů. Účastníci konfelrence INSPO o technologiích pro osoby se specifikými potřebami, která se uskuteční 25. března v Kongresovém centru Praha, se budou moci seznámit s řadou konkrétních příkladů.

18.01.2017 9:30

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR zaznamenává množící se dotazy a stížnosti na nárůst doplatků pro uživatele inkontinenčních zdravotnických prostředků, a to pojištěnce všech zdravotních pojišťoven v ČR. Protože se jim od prodejců či distributorů nedostává žádného vysvětlení, NRZP ČR připravila informaci, jak mají uživatelé postupovat. 

Stránky