Aktuálně

03.05.2017 22:59

Dne 1. dubna 2017 byl zahájen projekt sociální firmy TextCom s.r.o. s názvem „Uplatnění specifických pracovních předpokladů nevidomých osob na trhu práce“. Cílem tohoto projektu je vybudovat konkurenceschopný a udržitelný sociální podnik poskytující v ČR dosud citelně chybějící službu telefonické komunikace s online simultánním přepisem mluvené řeči pro osoby s postižením sluchu. Nový sociální podnik nabídne zaměstnání osobám se zdravotním postižením, zejména nevidomým.

03.05.2017 16:40

Deprese je závažná diagnóza, která se v neléčeném stavu může stát důvodem spáchání sebevraždy. Dle statistik zveřejněných WHO v roce 2015 se k tomuto činu odhodlalo s fatálním důsledkem 80 000 lidí, přičemž ve věkové skupině 15–29 let se jedná dokonce o druhou nejčastější příčinou smrti. Rozhodnutí vzít si život je často provázeno právě depresí, jejíž výskyt se celosvětově za poslední desetiletí co do počtu pacientů zvýšil téměř o 20 % (2005–2015). Přesto léčbu údajně podstupuje pouhá polovina depresivních lidí.

02.05.2017 16:03

Zástupci Studia 27 z pražského Fokusu převzali ve Vídni ocenění SozialMarie 2017. Slavnostní předávání proběhlo 1. května 2017 v budově rakouského veřejnoprávního rozhlasu ORF.  Vedle krásné 1. ceny obdrželi i hlavní finanční odměnu 15 000 EUR.

Bojujeme za dopravu přístupnější

29.04.2017 15:15

Tento týden zasedala Odborná skupina pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb. Hlavním tématem byla přístupnost dopravy. Nejsme na tom úplně špatně, ale samozřejmě je stále co zlepšovat. A překvapivě, mnohdy místo respektování požadavků zdravotně postižených musíme řešit lobbistické tlaky dopravců a bezzubou legislativu.

Jak jste byli spokojeni s konferencí INSPO 2017? Ptali jsme se účastníků

27.04.2017 8:42

Celkem 113 účastníků konference INSPO 2017 vyplnilo dotazník, který obsahoval 14 otázek, z toho tři umožňovaly vyjádřit svůj názor textem. Pro organizátory dopadl tento průzkum výborně, mimo jiné se nenašel jediný respondent, který by konferenci nedoporučil známým, pro které je její téma relevantním. Průzkum přinesl rovněž několik podnětů pro příští ročníky, ale objevily se v něm i názory, které si zaslouží vysvětlení.

27.04.2017 8:33

Drtivá většina zdravotně postižených obyvatel České republiky by uvítala speciální finanční produkt pro financování nebo rekonstrukci vlastního bydlení. Základním předpokladem pro ně přitom je, že jim finanční instituce započítá jejich invalidní důchod do příjmů. Zároveň by respondenti uvítali možnost zvýhodněných úvěrů na pořízení specializovaného vybavení. Vyplývá to ze společného průzkumu ČMSS a osvětového projektu Srdcerváči.

24.04.2017 9:55

Personální krize v sociálních službách, tedy v domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením, pečovatelských službách, denních stacionářích a dalších zařízeních, je již alarmující. Nedostatek zaměstnanců již způsobuje kolaps sociálních služeb, snižování kapacit zařízení, snižování kvality péče a přetěžování stávajících pracovníků. Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) a Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP ČR) upozorňují na tento problém vládu ČR již mnoho měsíců.

18.04.2017 8:45

Česká asociace paraplegiků - CZEPA vyhlašuje soutěž pro uživatele mobilní aplikace a webového rozhraní VozejkMap. V období od 10.dubna 2017 do 30. září 2017 každý měsíc odmění menší pozorností tři uživatele, kteří vloží do VozejkMap nejvíce nových bezbariérových míst, a připíše jim body do celkového pořadí. Na základě tohoto pořadí vyhlásí 2.10. 2017 devět nejúspěšnějších, kteří získají hodnotné ceny.

Stránky