Aktuálně

Pražský magistrát zpřístupňuje zasedání zastupitelstva osobám s postižením sluchu

09.11.2017 18:18

Zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy jsou nově simultánně přepisována do textové podoby. Tato jednání jsou veřejná: přepis mluveného slova je tak možné sledovat přímo v sále na obrazovce, kde se v reálném čase zobrazuje jako text vše, co je řečeno. Současně lze sledovat doslovný přepis také online, tedy prostřednictvím internetu. Simultánně je přepisována dopolední část zasedání, informace z odpoledních jednání najdou zájemci na webu magistrátu hlavního města Prahy (www.praha.eu), kde je následně po několika dnech umístěn stenografický záznam. 

06.11.2017 17:40

Schválení výjimky z elektronické evidence tržeb pro nevidomé a hluchoslepé podnikatele je správný krok, který dnes na svém jednání udělala Vláda ČR. Společnost KASAmax, která se už více než 13 let zabývá vývojem pokladních systémů, podpořila tuto výjimku už v minulém týdnu.

Jak předcházet inkontinenci

05.11.2017 15:40

Samovolný únik moči, odborně inkontinence, představuje palčivý problém především pro lidi v pokročilém věku. Obecně se předpokládá, že inkontinencí trpí převážně ženy, to ovšem platí pouze v dospělosti. S pokročilým věkem se již vyskytuje stejně jak u žen, tak u mužů. Inkontinence není chorobou v pravém slova smyslu, ale příznakem, který může mít celou řadu příčin. Pokročilou inkontinenci doprovází nejen hygienické, ale i sociální obtíže. Narušuje pacientovi jeho společenský život, a snižuje tak jeho kvalitu. Dá se jí předcházet?

Růžový měsíc končí, snaha podpořit ženy s rakovinou prsu pokračuje dál

01.11.2017 16:48

Říjen je všeobecně znám jako měsíc poukazující na problémy žen s rakovinou prsu. Je rovněž označován jako Růžový měsíc. V rámci něj chtěla ONKO Unie, o.p.s. podpořit pacientky s rakovinou prsu uspořádáním dvou pochodů. První úspěšný Onkopochod se uskutečnil na začátku Růžového měsíce, druhý Onkopochod byl pro nepřízeň počasí přesunut a „Říjen - měsíc rakoviny prsu“ byl tak zakončen pouze symbolicky. Aktivity pacientských sdružení ale nekončí.

28.10.2017 19:17

Útulný domov bývá přáním každého z nás. Také pro lidi s postižením je důležité moci si zařídit a vybavit domácnost tak, aby co nejvíce vyhovovala jejich potřebám. A to i v situaci, že jsou odkázáni na pomoc druhé osoby. I v takovém případě může vyhovující prostředí zvýšit alespoň jejich míru samostatnosti a to může být velkým přínosem nejen pro ně, ale také pro ty, kdo o ně pečují.

25.10.2017 16:25

Narození dítěte s postižením je neočekávanou skutečností, která ovlivní celou rodinu i její okolí. Zasáhne do vnitřních vztahů rodiny, do kontaktů s vnějším světem i do finančního zabezpečení rodiny. Letošní jubilejní 10. ročník osvětové kampaně Týden rané péče (6. – 12. 11. 2017) chce rozšířit povědomí o sociální službě raná péče. Raná péče je služba, která pomáhá rodinám překonávat těžké situace při výchově dítěte s postižením.

25.10.2017 9:58

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo na svých stránkách informativní leták "Informace o pravidlech řízení a posuzování zdravotního stavu osob se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) pro účely sociálního zabezpečení". Ve 12 kapitolkách popisuje dosti podrobně vše, co by rodiče měli vědět o tom, jak se postupuje při posuzování zdravotního stavu osob se zdravotním postižením.

22.10.2017 13:12

Ombudsmanka zahájila sérii systematických návštěv domovů pro osoby se zdravotním postižením. Zaměří se v nich na podmínky v zařízení s ohledem na potřeby klientů, na respektování důstojnosti, soukromí a autonomie vůle klientů, na volnost pohybu, na zajištění školní docházky a pracovního uplatnění, na možnost realizovat soukromý život aj.

Internet věcí pomáhá při rehabilitaci ochrnutých

20.10.2017 11:15

Eksoskeleton je praktický, bateriemi napájený robot, který se přes oblečení připevní na tělo pacienta a pomáhá mu zvýšit pohyblivost, posílit svaly a zlepšit fyzickou kondici. Zařízení americké firmy Ekso Bionics se používá v nejmodernějších ústavech a rehabilitačních centrech pro cvičení s lidmi po mozkové mrtvici nebo zranění páteře. U nás už třetím rokem slouží v Rehabilitačním ústavu Kladruby. Na tiskové konferenci v Praze jej 18.10. představil Vodafone jako jeden z příkladů využití internetu věcí. Podrobněji se s ním budou moci seznámit také účastníci konference INSPO, která se uskuteční 7. dubna 2018 v Kongresovém centru Praha.  

Stránky