Život se stomií

17.06.2014 23:47

Bakalářská práce Jany Doležalové na Masarykově univerzitě je zaměřena na problematiku kvality života u pacientů se stomií. Teoretická část nejprve rozebírá tematiku stomie a poté kvality života. V závěru teoretické části je popsána kvalita života u stomiků. Praktická část zjišťuje názory respondentů v oblasti rodinných, pracovních a společenských vztahů a jejich ovlivnění stomií.