Život dospělých osob s hluchoslepotou v prostředí Ústavu sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích

25.11.2012 19:16

Bakalářská práce Jany Šimonové se zabývá životem dospělých osob s hluchoslepotou. První dvě kapitoly jsou věnovány teoretickým poznatkům o hluchoslepotě. Poslední kapitola obsahuje výsledky kvalitativního šetření, které se zaměřilo na důvod pobytu respondentů, způsob komunikace, průběh dne a celkového života a pobytu v ústavu.

Klíčová slova: