Zdeněk Bajtl: Knihovna digitálních dokumentů

23.07.2014 15:35

Knihovna digitálních dokumentů je služba určená pro zrakově postižené. Díky ní mohou nevidomí i slabozrací lidé získat přístup k velkému množství knih a časopisů rozmanitých žánrů, a to jak oddechové, tak i naučné a odborné literatury. Přes webové rozhraní Knihovny si tak k sobě domů mohou „stáhnout“ a pak hned i číst vybranou knihu či časopis, ke kterým by se běžným způsobem (v knihkupectví či novinovém stánku) nedostali – nebyly by pro ně v této tištěné formě totiž přístupné.

KNIHOVNA DIGITÁLNÍCH DOKUMENTŮ

Zdeněk BAJTL
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Krakovská 21, Praha 1, 110 00
knihovna@kdd.cz, bajtl@sons.cz

Úvodem
Slovo, slova, to jsou věci, které se snažil člověk od pradávna si pamatovat, předávat a hlavně zachovávat. Ať to bylo klínovým písmem na hliněných destičkách nebo později na pergamenu a v průběhu vývoje následovně na papíru. Ne nadarmo se stal Gutenbergův knihtisk jedním z největších vynálezů tisíciletí. Dnešní moderní doba si žádá nových způsobů a právě jedním z nich je digitální podoba. Není to nic jiného, než ta výše zmíněná slova převedená na „jedničky“ a „nuly“ (prazáklad všeho digitálního). Taková tištěná kniha je skoro umělecké dílo: úhledně zarovnané odstavce textu vytištěné na mnoha stránkách, které jsou občas doplněny nějakou tou pěknou ilustrací. Vše je pak pečlivě svázáno nebo brožováno do desek, které většinou poutají svým grafickým zpracováním.

Jsou ale mezi námi lidé, kteří by to určitě rádi okusili, ale bohužel jim to některé smysly nedovolují. Pro nevidomého a jinak těžce zrakově postiženého člověka je pak taková digitální podoba jedním z mála způsobů, jak se dostat k velkému množství informací, nebo se jen pobavit či poučit. Za pomoci speciálního software si na svém počítači nevidomý nechá knihu číst tzv. syntetickým hlasem, slabozraký si text knihy zvětší či jinak upraví pro možnost co nejpohodlnějšího čtení. Tato unikátní knihovna je speciálním systémem pro zpřístupnění tištěných knih, časopisů a textů pro potřeby zrakově postižených. Jsou v ní ke stažení soubory v "prostém textu" - tzv. digitální dokumenty.

Historie
Knihovna byla založena již v roce 1993. Od roku 2003 dochází k její zásadní přeměně na moderní knihovnu odpovídající všem knihovnickým standardům, v roce 2010 pak došlo k jejímu poslednímu radikálnímu vylepšení. Byl zcela změněn její vzhled, rozšířeny možnosti uživatelů a samotný systém byl díky společnosti Thinline umístěn na výkonnější server, kde je také zajištěn 24hodinový dohled. Nedochází tak k výpadkům dostupnosti knihovny a ta je schopna bez zpomalení systému obsloužit i větší množství požadavků uživatelů.

Historie vývoje systému v datech
• 1993: Knihovna běží na systému BBS.
• 1996: rozšíření i o FTP přístup přes internet.
• 2002: spuštěno webové rozhraní s názvem Knihovna digitálních dokumentů.
• 2008: díky Rotary klubu, který zajistil financování nového vývoje, se začíná pracovat na novém vylepšeném rozhraní KDD.
• 2010: spuštěno nové vylepšené rozhraní Knihovny digitálních dokumentů a celý systém přenesen včetně hardwaru k firmě Thinline. Administraci, služby knihovny pro ZP i obsah zajišťuje samozřejmě stále organizace SONS ČR.

Nové rozhraní KDD
Nový systém byl spuštěn 12. května 2010. Hlavním sponzorem se stal Rotary klub a díky jeho nemalé finanční pomoci mohlo být toto nové rozhraní vytvořeno.

Nový systém umožňuje komfortnější vyhledávání, možnost přiřazení knihy k více příslušným předmětovým skupinám (žánrům), pohodlnější listování v nových knihách či časopisech, nastavení si hlídání svých oblíbených typů knih, možnost si nechat zobrazit kompletní edice - řady titulů patřících k sobě, atd. Jednotlivým dokumentům je přiřazen "knihovní záznam" v databázi, který obsahuje nejrůznější údaje o knize či třeba čísle časopisu. V KDD je také možné vyhledávat podle celé škály hledisek a nastavení. Registrovaní uživatelé pak mají možnost na základě vyhledání si dokument (tedy soubor s textem knihy či časopisu) stáhnout a pak přečíst.

Poslední novinkou, uvedenou do provozu v únoru 2011, je možnost online čtení časopisů přímo z rozhraní KDD. Odpadá tedy nutnost vybraný časopis stahovat k sobě do počítače. Umožňuje pohodlným způsobem číst třeba pouze vybraný článek daného časopisu. Uživateli je totiž nabídnut obsah časopisu, kde po odkliknutí vybraného článku se přímo v prohlížeči rovnou zobrazí celý jeho text.

KDD nabízí i řadu dalších služeb, jako je důslednější statistické sledování jak počtu stahování knih či časopisů registrovanými uživateli, tak i statistické sledování úkonů samotného registrovaného uživatele. Pro pracovníky knihovny nový systém značně zefektivnil práci se zařazovanými dokumenty, zpřehlednil práci s databází nakladatelů a autorů. Přidal přehledný seznam požadavků uživatelů na nové knihy i možnost, aby sami případně knihu do KDD zaslali. To byl samozřejmě jen částečný výčet toho, co všechno v současné době systém nabízí.

Důležité je, že se tak knihovna stává ještě více „přátelštější“, a to jak pro uživatele, tak i pro „knihovníky“.
Nový systém totiž mohl vycházet z dlouholetých zkušeností z provozu takové knihovny a mohl i reagovat na podněty samotných uživatelů.

Autorské právo a tituly v KDD
Knihovna je v souladu s autorským zákonem číslo 121/2000 Sb. §38 odst. 1 písm. a) v jeho pozdějším znění.
Kopírování a šíření knih pro vlastní potřebu zrakově postiženým je totiž dle výše uvedeného zákona povoleno a zákon o autorském právu tím není porušován. Proto přístup do knihovny je možný pouze registrovaným uživatelům. Registrovaným uživatelem se může stát jen ten, kdo je zrakově postižený. Tuto skutečnost doloží průkazkou ZTP či ZTP/P vydanou z důvodu zrakového postižení a po podepsání prohlášení, že bude knihy užívat jen pro svou potřebu a nebude je nijak dále šířit, je mu pak přístup zřízen.

Pár statistických údajů
• V nynější době (únoru 2011) je do knihovny zaregistrováno 1 280 uživatelů.
• V průběhu roku 2010 se do KDD zaregistrovalo 115 nových klientů (60 nevidomých a 55 těžce slabozrakých).
• KDD nyní obsahuje cca 12 a půl tisíce knih a 50 pravidelně aktuálně doplňovaných periodik.
• V uplynulém roce 2010 přibylo do knihovny 1 163 knih (z toho je 281 titulů vzdělávacího či populárně-naučného charakteru) a 590 čísel různých časopisů. Zpracováváno je 50 časopiseckých titulů, které jsou tak nevidomým lidem přístupny již v době svého vydání. Počet stažených dokumentů za rok 2010 je 72 542. Z toho je 61 499 knih, 10 892 konkrétních čísel časopisů a 158 textů. Počet stažení by se dal přirovnat k počtu vypůjčených knih v běžné knihovně.
Jak je knihovna užívána může také reprezentovat počet přístupů k vyhledávání titulů. Od spuštění nového systému, tedy před necelým rokem, bylo vyhledávání použito 70 757krát.

Kontakty:
Knihovna digitálních dokumentů
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS ČR)
Krakovská 21, Praha 1, 110 00
Tel.: 221 462 482
E-mail: knihovna@kdd.cz
Web: http://www.kdd.cz

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.