Zásadní mezinárodní a národní dokumenty týkající se seniorů