Zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle zákona o zaměstnanosti

02.05.2015 11:22

Sekce na integrovaném portálu MPSV rozebírá, kdo je osoba se ZP, jaká jsou práva a povinnosti zaměstnavatelů, informuje zaměstnavatele žádající o vymezení či zřízení chráněných pracovních míst, popisuje podmínky pro poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se ZP, nabízí katalog organizací převážně zaměstnávajících zdravotně postižené a podobně.