Základní vzdělávání žáka s lehkým mentálním postižením v základní škole praktické

16.10.2012 13:25

Bakalářská práce studentky Masarykovy univerzity Hany Kolomazníkové podává přehled a analyzuje informace o vzdělávání žáka s lehkým mentálním postižením v základní škole praktické, charakterizuje školní vzdělávací program MOZAIKA a hodnotí poznatky pedagogů 1. stupně po prvním roce jeho realizace v praxi.