Základní škola pro tělesně postižené v Opavě

21.02.2007 22:30

Škola sdružuje pracoviště v Opavě, Dostojevského 12 a odloučené pracoviště při Rehabilitačním ústavu Chuchelná. Žáci jsou vzděláváni podle vzdělávacích programů: základní škola, zvláštní škola, pomocná škola a přípravný stupeň pomocné školy

Klíčová slova: