Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené Liberec

05.02.2013 23:06

Škola poskytuje vzdělávání předškolním dětem od 3 do 6 let ve vlastní budově MŠ Pastelka. Dále žákům, kteří plní povinnou školní docházku od 6 let a maximálně do 18 let, převážně s tělesnými handicapy a kombinací dalších postižení ve 3 typech škol se 4 vzdělávacími programy. Částečně integruje žáky s jinými zdravotními handicapy, s diagnózou autismus a vadami SPU.

Klíčová slova: