Základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené v Ostravě

25.12.2012 12:41

Škola opečuje o sluchově postižené děti a žáky ve věku od narození do 18 let. Ranou péči zajišťují specialisté na sluchové vady ve speciálně pedagogickém centru. Ti rovněž poskytují široký sortiment služeb rodinám sluchově postižených dětí i dětem integrovaným v běžných školách. Součástí zařízení je mateřská a základní škola pro sluchově postižené, školní družina a školní klub pro ostravské děti, internát mateřské a základní školy pro děti dojíždějící z okolí. Při výchově a vzdělávání používají pedagogové metodu orální, znakový jazyk, totální komunikaci s ohledem na potřeby a stupeň sluchového postižení dítěte.