Základní a mateřská škola pro sluchově postižené Liberec

25.12.2012 12:54

Posláním škol je komplexní péče v oblasti vzdělávání a výchovy dětí s různou úrovní sluchového postižení, případně s postižením kombinovaným, dále pak dětí s vadami řeči. Specifika škol spočívá především v 10leté školní docházce a pravidelné logopedické péči.  Vzdělávání   je  zabezpečováno  v rozsahu  učebních  osnov  a plánů běžné základní školy, v případě potřeby vytváří škola individuální vzdělávací programy. Docházku do školy je možné plnit jako denní nebo týdenní s internátním pobytem. Začíná se prvním ročníkem, který má diagnostický charakter.  Škola připravuje žáky podle jejich individuálních schopností k orální či manuální komunikaci, kterou cíleně rozvíjí. Mluvená nebo znaková řeč není pedagogy chápána jako cíl vzdělávání, ale jako prostředek, který vzdělávání umožňuje.