Vzor smlouvy o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče