Vývojová kyčelní dysplázie

28.10.2012 22:39

Vývojová kyčelní dysplázie (VDK, anglicky developmental dysplasia of the hip – DDH, dříve nesprávně vrozená dysplázie kyčelní) je souvislá řada postižení od nejlehčích dysplázií až po těžké luxace kyčelního kloubu. Je zároveň predispozicí k sekundární koxartróze. Jde o nejčastější vrozenou vadu u dětí.  Více na stránkách wikiskripta.eu.

Klíčová slova: