Výukový CD-ROM taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé

11.06.2014 14:21

Sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé nabízí výukový CD-ROM taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé. Jedná se o dotykovou variantu českého znakového jazyka, která je přizpůsobena komunikačním možnostem hluchoslepých osob. Taktilní znakový jazyk je založen na vzájemném kontaktu jedné nebo obou rukou komunikujících, tzv. znakování „ruku v ruce“. Zájemci si mohou první díl výukového CD-ROMu objednat za 150 Kč, druhý za 50 Kč. Hluchoslepí obdrží oba dva díly zdarma.