Vyšlo jarní číslo časopisu Listy sociální práce

Zaměřuje se i na spirituálně senzitivní sociální práci.

Sociální pracovník Honza Kaňák se v březnovém čísle Listů sociální práce zabývá ve svém článku spirituálně senzitivní sociální prací. Poznamenává, že spiritualitě v sociální práci se v posledních letech věnují čeští i zahraniční autoři; představa, že by měla být součástí sociální práce, však panuje již od 80. let minulého století.

Postup práce s klienty v tomto textu autor člení na fázi přípravnou, fázi posouzení životní situace a domluvu spolupráce, fázi vzájemné spolupráce a fázi ukončovací. Seznámit se s postupy či intervencemi doporučuje autor nejen proto, aby je mohl pracovník nabídnout klientům, ale i proto, aby je v rámci své vlastní praxe mohl zamítnout jako nevyužitelné.

Sociální práce s mnohoproblémovými rodinami, tak zní název článku Vandy Gradkové.  Problémy, které mohou mít různou intenzitu a jsou vzájemně provázané, dělí autorka na problémy objektivní, subjektivní a smíšené.

Popisuje také přístupy při práci s rodinou, a to přístup systemický, přístup zaměřený na řešení a přístup orientovaný na úkoly. Významnou součástí článku je také úloha sociálního pracovníka.

V jarním čísle Listů sociální práce, jež mají nový design, najdete spoustu dalších zajímavých a inspirativních článků, např. pokračování seriálu Sociální zemědělství a sociální farma jako prostor pro sociální práci, Sociální práce a podpora neformálně pečujících či Spolupráce mezi sociálními pracovníky a lékaři: role profesní socializace. Přejeme tedy z redakce příjemné jarní čtení.

 

Veronika Hotová

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.