Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

24.12.2012 11:33

Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 147/211 Sb. má dlouhý název Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných a podle ní se řídí i vzdělávání dětí se sluchovým postižením. 

Klíčová slova: