Výběrové řízení na služební místo vládní rada

V oddělení sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany v oborech služby: 29. Legislativa a právní činnost, 30. Lidská práva.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Náplň činnosti na služebním místě:

  • komplexní posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností v připomínkovém řízení, a to zejména z hlediska ochrany práv osob se zdravotním postižením a zajištění zásady rovného zacházení, a souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami a s právem EU; zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k návrhům právních předpisů s celostátní působností; účast na vypořádávání připomínek, spolupráce s organizacemi osob se zdravotním postižením při uplatňování jejich připomínek k právním předpisům;
  • monitorování a posuzování normativních aktů EU a mezinárodních dokumentů vztahujících se k problematice osob se zdravotním postižením; členství v poradním orgánu Evropské komise pro otázky zdravotního postižení (High Level Group on Disability); vedení zahraniční agendy sekretariátu;
  • zpracovávání celostátní a dlouhodobé koncepce Národního rozvojového programu mobility pro všechny; spolupráce s ústředními orgány státní správy a dalšími institucemi, z jejichž dotačních programů jsou financovány projekty záměrů bezbariérových tras;
  • vyřizování korespondence podnětů občanů i právnických osob;
  • poskytování odborné konzultace z oblasti právní ochrany osob se zdravotním postižením jednotlivým ústředním orgánům státní správy.

Služební místo je zařazeno do 13. platové třídy.

Podmínkou pro přijetí do služebního poměru je:
a.        znalost angličtiny odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy;
b.        odborné zaměření vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo.

Podrobné informace včetně podkladů pro žádost o přijetí do služebního poměru lze nalézt na webu vlády. 

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.