Víceúčelové středisko pro multimediální vzdělávání sluchově postižených

12.06.2008 6:12

Ve středisku, které představil Ivan Poláček z Unie neslyšících Brno, probíhají multimediální kurzy ovládání PC, internetu a elektronické komunikace, kurzy komunikace neslyšících s využitím kompenzačních pomůcek a další aktivity.