Vertebroviscerální syndromy

08.02.2007 23:37

Porucha funkce vnitřního orgánu může vyvolat ( a také ve velké většině vyvolává) změny v hybné soustavě, a to nejen v příslušném inervačním segmentu, ale prakticky v celém hybném systému. Tyto změny pak mohou být udržovacím faktorem obtíží, a to převážně bolesti. Reflexní změny nebo obtíže podmíněné dysfunkcí páteře, promítající se do funkce příslušného vnitřního orgánu se pak nezřídka stávají diagnostickým i terapeutickým oříškem, pacient je často podrobován nepříjemným a nákladným vyšetřením a nezřídka pak i neadekvátně léčen. Autorkou doporučeného postupu je MUDr. Jana Jandová.