Ulicentrum

19.02.2007 22:13

Jazykové centrum Ulita, které vzniklo v lednu 2008 jako stanice zájmových činností školy Výmolova, se od března 2012 přejmenovalo na Ulicentrum. Hlavním důvodem změny názvu byla realizace mnoha projektů, které původní jazykové zaměření Centra podstatně rozšířily a zaměřily se i na jiné oblasti vzdělávání a volnočasových aktivit pro neslyšící i slyšící.