"> Trojrozměr | Helpnet

Trojrozměr

11.06.2014 16:36

Občanské sdružení Trojrozměr - Brněnské centrum českého znakového jazyka pořádá kurzy českého znakového jazyka a šíří osvětu o jazyce a kultuře Neslyšících.