Tomáš Zdechovský, Commservis.com: Možnosti využití neurotechnologií v pomoci lidem s poruchou soustředění

24.07.2014 10:45

Společnost Commservis.com se zabývá výzkumem mozku, nejnovější poznatky z oblasti neurologie přenáší do praktického využití. Její neurolaboratoř je vybavena nejmodernějšími přístroji pro trénink mozku. Na konferenci představí možnosti uplatnění vědeckých poznatků v léčbě osob se zdravotním postižením, například po mozkové mrtvici.