Tamara Kováčová, FF UK: Telekonference, studentský blog a facebook při výuce neslyšících studentů

24.07.2014 10:19

Zkušenosti z výuky a doporučení, jak využívat při výuce telekonference se zahraničními přednášejcícími - a to jak s přednášejcími mluvícími či znakujícími, jak využívat studentský blog pro potřebu výuky a popularizaci vědy a jak využívat/nevyužívat facebook pro potřeby výuky.