Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené v Olomouci

18.02.2007 0:19
Škola je zařazena do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Navštěvují ji děti se sluchovým postižením bez ohledu na rozsah sluchové ztráty, děti hluchoslepé a děti s vadami řeči. Součástí školy je mateřská škola, základní škola, praktická dvouletá škola, internát a speciálně pedagogické centrum. Podle potřeby rodiny využívají děti možností denního nebo týdenního provozu. Od roku 2006 je škola Fakultní školou pedagogické fakulty UP v Olomouci.