Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Holečkova, Praha 5

24.12.2012 12:33

V této škole probíhala výuka vždy pomocí znakového jazyka.Na základě získaných zkušeností vytváří škola metodiku vzdělávání tak, aby absolventi školy byli schopni samostatně existovat ve slyšící společnosti a odpovídajícím způsobem se do ní zapojili. Škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou UK Praha a od roku 1992 je její fakultní školou a při přípravě budoucích učitelů využívá veškeré moderní výuky a moderní postupy. Dále spolupracuje s Lékařskou fakultou UK Praha při přípravě lékařů tak, aby absolventi LF byli schopni se sluchově postiženými komunikovat a hlavně, aby uměli depistáží zajistit včasnou diagnostiku sluchové vady.