Střední škola, základní škola a mateřská škola Hradec Králové

25.12.2012 13:06

Škola v rámci cílené výuky dětí se specifickými vzdělávacími potřebami nabízí na výběr bilingvní program vzdělávání pro děti s těžkou sluchovou vadou ( systém českého znakového jazyka + jazyk český), anebo oddělený program výuky pro děti se středně těžkou sluchovou vadou a s kochleárním implantátem (orální systém).

Zajišťuje individuální logopedickou péči, poradenskou péči (psychologickou a speciálně pedagogickou), možnost úpravy výuky dle IVP v případě kombinace obtíží dítěte, pestrou nabídku mimoškolní zájmové činnosti, možnost úpravy rozvrhu pro dojíždějící žáky, možnost rodinného typu ubytování pro dědi předškolního a mladšího školního věku (byt „Jablíčko“), možnost pokračovat ve vzdělávání na střední škole, středním odborném učilišti.